Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapsman/kvinna/uppfinnare

Skapad 2016-01-14 21:41 i Ljungskileskolan Uddevalla
I det här arbetsområdet kommer du att få reda på något om de män och kvinnor som genom sina upptäckter/uppfinningar påverkat vår syn på världen och vår vardag.
Grundskola 6 Biologi Fysik Kemi
I det här arbetsområdet kommer du att få reda på något om de män och kvinnor som genom sina upptäckter/uppfinningar påverkat vår syn på världen och vår vardag.

Innehåll

Övergripande mål

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala delar ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska:

Genom din och dina klasskamraters redovisningar få kännedom om några upptäckter inom biologi, fysik och kemi.

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Du kommer att få välja ut en vetenskapsman/kvinna/uppfinnare som du vill veta mer om.
 • Söka information på internet och i böcker.
 • Skriva en faktatext om personen.
 • Redovisa muntligt inför klassen och skriftligt till din lärare.

Matriser

Fy Bi Ke
Vetenskapsman/kvinna/uppfinnare

Vetenskapsman/kvinna/uppfinnare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: