Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund- att vara en bra vän, åk 1

Skapad 2016-01-14 22:37 i Centralskolan Tierp
Vi kommer att prata om hur man är en bra vän, känslor och regler i klassrummet och på skolgården. Vilka strategier och val vi kan använda i olika situationer när det gäller samspel och kommunikation.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur är man en bra vän? Vad gör dig glad, arg eller ledsen? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska känna arbetsro i klassrummet och må bra på skolgården? Det är frågor vi kommer att prata om för att få ett bra arbetsklimat och ett fungerande socialt samspel i klassen.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska utveckla din:

analysförmåga

- att förstå hur andra människor påverkas av det man säger eller gör.
- att förstå vilka regler man behöver följa för att alla ska må bra och känna studiero.
- att kunna se på saker på olika sätt, ur olika perspektiv, och förstå varför man    kan uppleva saker olika.
- förståelse för att alla är olika och behöver träna på olika saker

- förståelse för hur man är en bra kompis.

metakognitiv förmåga

* Vilka strategier du kan använda i till exempel konfliktsituationer.

Kommunikativ förmåga

* Att lära känna varandra bättre i gruppen.

 

 Konkreta mål

Du ska förstå dina och andras känslor så att du kan berätta vad du känner. Du ska förstå reglerna i klassrummet och i skolan och förstå varför de behövs. Du ska kunna berätta hur man är en bra kompis och respektera människors olikheter.

Hur ska vi lära oss?

Vi pratar om hur vi vill ha det i klassrummet och på skolgården. Vi diskuterar hur man är en bra kompis. Vi ser på filmer om att vara vänner och pratar om det vi sett. Vi ritar och berättar om olika känslor. Vi går igenom skolans regler och pratar om vilka regler vi behöver ha i klassrummet för en bra arbetsro. Vi samtalar om människors olikheter och hur viktigt det är att respektera varandra.

 

 Hur ska du få visa vad du kan?

            Jag bedömer din förmåga att:

 • samtala om hur man är en bra kompis.
 • samtala om vad som gör dig ledsen, arg eller glad.
 • visa förståelse för skolans regler.
 • visa förståelse för klassrummets regler.
 • förstå att andra också blir glada, ledsna och arga.
 • respektera andra och visa förståelse för att alla är olika.

Du kan visa det med ord eller bild.                 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: