Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kriget

Skapad 2016-01-15 07:54 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 9 Historia
Efter andra världskriget blossar återigen kampen mellan demokrati och diktatur upp. Vi får två supermakter mot varandra; USA i väst och Sovjet i öst.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska kunna: 

- beskriva vad som menas med kalla kriget

- beskriva händelser under kalla kriget t ex Koreakriget och Kubakrisen

- läsa texter och ur dem dra slutsatser om människors levnadsvillkor 

- visa på samband fram till våra dagar 

Hur vi ska jobba med avsnittet samt redovisa det

- genomgång

- film 

- lyssna på låttext

- dilemman

- läsa texter och analysera dem (inlämningsuppgift som bedöms) 

Matriser

Hi
Historia Thunmanskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Användande av historiskt källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: