Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Asagudar i Norden

Skapad 2016-01-15 08:44 i Trönningeskolan Halmstad
Vi kommer att jobba med asagudarna i Norden och hur de trodde att jorden skapades.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Du kommer att få bekanta dig med några av de fornnordiska gudarna och deras världsbild. Vi kommer läsa en del gudasagor där otroliga saker händer och ingenting är omöjligt.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Genomförande/ Bedömning

Vi kommer att arbeta i olika gruppkonstellationer med gemensamma genomgångar som sedan mynnar ut i arbete i par eller mindre grupper. I huvudsak arbetar vi med gudarna Tor och Oden. Vi kommer att söka information från olika källor samt reflektera över likheter och skillnader mellan gudasagor och kristendomen. Arbetet ska dokumenteras genom att vi tillverkar hur jorden såg ut och att vi skriver texter till de olika områdena.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: