Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2016-01-15 09:09 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Vi vill att sista terminen på Getingboet ska vara trygg, rolig och lärorik, för varje barn i gruppen.
Förskola
Vi vill att varje barn ska må bra och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Innehåll

Utifrån forskning

 Vi jobbar utifrån vår kunskap om Firo. Firo är utvecklad av Will Schultz, där man menar att en grupp alltid genomgår tre faser; tillhöra, rollsökning och samhörighet.
Vi jobbar utifrån Lev Vygotskijs teori om att människan utvecklas i högre grad tillsammans och i samspel med andra. Där vi ser till allas proximala utvecklingszon, vilket innebär att höja nivån till lite över det man redan kan.
Vi baserar också detta arbete på  Vygoskijs idéer om att barns utveckling sker i samspel med deras omgivning i högre grad än att det är en oberoende individuell process.
Vygotskijs infallsvinkel brukar kallas kulturhistorisk, sociokulturell, sociokulturellt perspektiv på lärande, då han ser omgivningen som avgörande för individens utveckling och prestation.
Med tillämpning av ett sociokulturellt perspektiv avser man att förstå och förklara människans tänkande och handlande i förhållande till den kulturella och sociala praktik och sammanhang som individen deltar i.

Mål ( det ska vara mätbart vid analys)

Målen är att varje barn ska utveckla:
förmågan att ta hänsyn  och hjälpa andra
förmågan att förstå alla människors lika värde
förmågan att respektera varandra och saker i vår miljö

Syfte ( varför gör vi detta)

Vi vill att barnen ska lämna förskolan med en positiv bild av sig själva och en positiv bild av sin tid på förskolan.

 

Metod ( hur gör vi för att se målkriterierna? Material/ aktivitet)

Jobba med olika aktiviteter i små grupper utifrån intresse men också för att utmana (rörelse, drama, sånger, skapande)

Biblioteksbesök

Vi bildar ett barnråd

Vi skriver ett kompiskontrakt

Pedagoger som uppmuntrar, bekräftar och sätter ord i den praktiska verksamheten ex påklädning, maten, vid leksituationer och konflikter när vi ser händelser som knyter an till målen.

Uppmuntra barnen att fråga  sina kamrater - "vad kan jag vara i leken"?

"Allt är inte rättvist- vi har olika behov"

Pedagogerna ska vara goda förebilder

 

Utveckling framåt ( hur gick det+/-, vad ska vi tillför grupp/ individ?)

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: