Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och Ljus v. 2 - v. 8

Skapad 2016-01-15 09:25 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Biologi Fysik
Kan du se något i ett mörkt rum? Kommer det ett ljud om ett träd faller i skogen och ingen är där och hör det? Hur måste du sikta om du jagar fisk med ett spjut? Kan du blåsa ut ett ljus med ett ljud?

Innehåll

Syfte

Så här står det i LGR 11.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning

I det här området kommer vi att arbeta med texter, frågor, filmer, genomgångar och diskussioner. Området kommer att avslutas med ett prov på torsdag vecka 14. Till provet får ni ha med er den "fusklapp" som ni får av mig. Ni får bara skriva på den lappen, bara på ena sidan och den lämnas in till mig samtidigt som ni lämnar in ert prov.

När området är avslutat skall ni:

 • känna till begreppet akustik
 • kunna ge exempel på hur ljud skapas
 • förstå att ljud är en svängningsrörelse som utbreder sig i materia
 • kunna följa ljud från en ljudkälla till en mottagare
 • känna till vad som menas med ljudets frekvens, och att det mäts i hertz (Hz)
 • känna till att ljud kan åskådliggöras som en vågrörelse
 • kunna förklara skillnaden mellan höga och låga toner med hjälp av ljudvågor, våglängder och frekvens
 • känna till att ljud kan förstärkas genom fenomenet ”resonans” och kunna ge exempel på detta
 • känna till ljudets hastighet i luft och veta att hastigheten varierar i olika material
 • veta att ljud är en form av energi, där ljudets styrka eller ljudnivå mäts i decibel (dB)
 • veta hur vårt öra och hörande fungerar
 • ha förståelse för vad som kan orsaka hörselskador (tillfälliga och permanenta)

 

 • känna till begreppen infallsvinkel, reflektionsvinkel, brytningsvinkel och normal
 • känna till begreppen brännpunkt, brännvidd och fokus
 • veta vad totalreflektion innebär
 • känna till begreppen optiskt tunnare och optiskt tätare medium
 • veta hur ljuset bryts när det går från ett optiskt tunnare till ett optiskt tätare medium (och tvärtom)
 • kunna begreppen konkav och konvex, positiv och negativ lins
 • veta hur ljuset bryts i konkava och konvexa speglar och linser
 • känna till att vitt ljus kan delas upp till ett spektrum av ett prisma
 • veta hur ögat och vår syn fungerar

För att uppnå högre betyg skall ni också:

 • kunna förklara vad resonans innebär
 • kunna förklara vad dopplereffekt är för något
 • känna till hur mikrofoner och högtalare fungerar
 • känna till begreppet amplitud och hur det påverkar en ton
 • kunna redogöra för egenskaper och användningar vad gäller infraljud och ultraljud.

 

 • veta ljusets hastighet och att ljusenheten är lux
 • kunna rita ut hur ljuset bryts i konkava ock konvexa speglar och linser, då man vet linsens/spegelns brännvidd
 • kunna förklara hur man kan se föremål, och veta varför vi upplever att olika saker har olika färg
 • kunna förklara vad det innebär att vara närsynt och översynt, samt hur det kan avhjälpas
 • kunna förklara varför en ljus tröja är svalare än en mörk
 • känna till att och hur ljus kan överföras med en optisk kabel samt fördelar och användningsområden med denna teknik
 • veta hur man konstruerar bilden som uppstår i en konkav respektive en konvex spegel (förklara varför det blir en förstoring eller förminskning)
 • veta att ljus kan beskrivas som en vågrörelse
 • veta hur ett polarisationsfilter fungerar
 • Kunna dra egna slutsatser

Bedömning

För att inte röra till det med för många kopplingar har jag bara tagit med belägg för betyget E. För högre betyg byts kursiverade ord ut till ord med högre värde, tex "enkla" byts ut till "utvecklade" respektive "välutvecklade".

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Fy  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Fy  E 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
 • Fy  E 9
  Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Fy  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Fy  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: