Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska period 3 årskurs 5

Skapad 2016-01-15 09:31 i Hälsingbergsskolan Falun
Ca 7 veckors arbete i engelska i årskurs 5. Fokus denna period är olika konversationsövningar för att utveckla ordförråd, fraser och uttal. Träna analog och digital tid, fortsätta arbetet med regelbundna och oregelbundna verb och komparera adjektiv. Ordförrådet kommer att handla om yrken, kroppsdelar, sjukdomar, ordningstal och månader.
Grundskola 5 Engelska

Under den här perioden kommer du att få arbeta med olika konversationsövningar. Du kommer få lära dig namn på olika yrken och fortsätta träna regelbundna/oregelbundna verb samt hur man komparerar adjektiv. Du kommer få träna analog och digital tid, repetera och öva nya ord.

Innehåll

Konkreta mål

Öva korta dialoger kring ämnen som vi läst.

Öva analog och digital tid 

Träna ordförråd och fraser.

Grammatiska regler samt uttal.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Bedömning

Du bedöms hur väl du

kan föra enkla dialoger med andra om välbekanta ämnen. 

kan använda någon strategi för att förstå eller bli förstådd genom exempelvis omformuleringar.

kan uttala betydelsefulla ord rätt och visar att du har grammatiska strukturer, vad gäller regelbundna och oregelbundna verb och komparera adjektiv.

kan ord och fraser för samtal kring olika yrken, sjukdomstillstånd och ordningstal. Du ska kunna stava ord och använda fraser vid samtal.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser

En

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: