Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering I Arabiska( klass 6)

Skapad 2016-01-15 11:55 i Modersmålsskolan Helsingborg
Läsa texter med enkelt språk, redovisa muntligt, leta efter fakta och skriva.
Grundskola 6 Modersmål
Vi ska läsa olika typ av texter diskutera,samtala,sammanfatta. Olika temaarbete.

Innehåll

Hur ska vi arbeta

Undervisningen innehåller följande moment:

   • Läsning av olika typer av texter,fakta texter, instruktion texter och Berättande/återberättande texter. 
   • Läsförståelse, samtal om texter, svara på frågor
   • Grammatik(olika slags verb,adjektiv,substantiv meningens uppbyggnad
   • Läsa och skriva texter                   

Bedömning/Kunskapskrav

Bedömning sker utifrån

Om du deltar i samtal ,dissektion som handlar om bekanta ämnen.
Ditt sätt att uttrycka dig på vad du tycker och tänker, dvs framför dina åsikter.

Om hur du läser och förstår olika texter genom att svara på frågor, återberätta och göra sammanfattningar använder grundläggande regler för språkriktighet i skrift.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml

Matriser

Ml
Generell matris i ämnet modersmål

E
C
A
Lyssna-Tala-Samtala
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
Du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Du förstår muntliga instruktioner och deltar i diskussioner.
Du kan tala om vad du tycker och tänker och du kan lyssna på andras åsikter.
Du kan återberätta händelser, upplevelser eller ett textinnehåll så att andra förstår vad du menar.
Du kan beskriva och förklara så andra förstår vad du menar.
Du kan göra olika presentationer beroende på vem lyssnaren är.
Läsa
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
Du läser olika elevnära och åldersanpassade texter med visst flyt.
Du läser elevnära och åldersanpassade texter med relativt gott flyt.
Du läser elevnära och åldersanpassade texter med gott flyt.
Du visar läsförståelse genom att på ett enkelt sätt sammanfatta texters innehåll.
Du visar läsförståelse genom att på ett utvecklat sätt sammanfatta texters innehåll.
Du visar läsförståelse genom att på ett välutvecklat sätt sammanfatta texters innehåll.
Skriva
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
Du kan skriva enkla meningar med viss variation.
Du kan skriva en text med egna ord .
Du skriver sammanhängande texter med början, handling och slut. Du kan uttrycka dig med god språklig variation.
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
Du kan stava ord rätt och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Du är medveten om likheterna och skillnaderna mellan modersmålet och svenska och känner till grundläggande regler för språkriktighet.
Du använder grundläggande regler för språkriktighet och kan ändra och förbättra dina texter om det behövs.
Kultur och samhälle
Du känner till och kan beskriva på ett enkelt sätt några traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till och kan beskriva på ett utvecklat sätt några traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till och kan beskriva på ett välutvecklat sätt några traditioner från områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: