Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relationstema

Skapad 2016-01-15 12:03 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Relationstema - du ska skriva ett personligt häfte i olika delar. Det ska innehålla fakta, råd och tips om kärlek!

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Efter detta tema ska du ha blivit bättre på att:

- Skriva olika sorters texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
- Förstå, tolka och analysera texter och att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
- Känna igen skönlitteratur som belyser människors villkor och identitetsfrågor.
- Muntligt argumentera om ett ämne.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att:
- Se en kärleksfilm.
- Läsa dikter, noveller och romaner med kärleksanknytning.
- Prata om kärlek och relationer.
- Gå igenom vad som kännetecknar texter med kärleksanknytning.
- Gå igenom vad man bör tänka på vid muntlig framställning.

Bedömning

Jag bedömer följande:
- Hur du arbetar med frågorna till filmen.
- Hur du formulerar dig (stavning, meningsbyggnad, tempus m.m) i dina olika kapitel i ditt relationshäfte.
- Hur du argumenterar
- Helhetsbilden av din kärlekshandbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Relationshäfte

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
MOTTAGARE
Hur texten fungerar för den som läser den.
Det är svårt för läsaren att förstå texten.
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig innehållet. Det har oftast gjorts lämpliga språkval. Texten är logiskt uppbyggd.
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsare. Lämpliga språkval har gjorts. Texten är relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren. Lämpliga språkval har gjorts. Texten är mycket sammanhållen och har inga omotiverade tankeluckor.
TEXTENS GENRE
Stil
Du håller dig inte till samma genre hela tiden.
Du har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har följt textens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
MENINGARNA
Du har inte markerat nya meningar och /eller så är meningsbyggnaden inte så bra.
Dina meningar har oftast en fungerande meningsbyggnad och är enkelt konstruerade och ganska korta.
Dina meningars längd och ordföljd varierar.
Dina meningars längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt, bl.a genom fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
STAVNING
Du har ganska många stavfel.
Du stavar de flesta ord på lämpligt sätt. Gör vissa återkommande fel.
Du prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Du stavar oftast rätt på alla ord.
ANVÄNDNING AV SKILJETECKEN
Du glömmer att sätta ut punkt, frågetecken och / eller utropstecken.
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett lämpligt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett bra sätt så att läsningen underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett mycket bra sätt.
HELHETSINTRYCKET AV KÄRLEKSHANDBOKEN
Den ger inte ett lockande intryck.
Den ger till viss del ett lockande intryck.
Den ger till största del ett lockande intryck.
Det ger ett jättebra intryck!
MUNTLIG ARGUMENTATION
Föra resonemang med underbyggda argument
Ditt tal innehåller inga eller få underbyggda argument
Du framför åsikter och argument, som till viss del är underbyggda.
Du kan framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter med mycket väl utvecklade och mycket väl underbyggda argument.
MUNTLIG ARGUMENTATION
Publikkontakt
Du klarar inte att lösgöra dig från dina anteckningar, utan läser innantill.
Du har stödord till din hjälp och har viss ögonkontakt med publiken.
Du använder dina stödord, men lösgör dig från dem och har god publikkontakt.
Du har mycket god publikkontakt.
MUNTLIG ARGUMENTATION
Förbereda, planera och genomföra
Du klarar inte att förbereda, planera och genomföra din argumentation på ett godtagbart sätt.
Du planerar, förbereder och genomför en enkel muntlig argumentation.
Du planerar, förbereder och genomför en utvecklad muntlig argumentation.
Du planerar, förbereder och genomför en välutvecklad muntlig argumentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: