Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap med språkinriktning

Skapad 2016-01-15 12:49 i Knutsbo förskola Ludvika
Vi har valt att arbeta med Babblarna som ett tema för att i första hand stimulera & utveckla barns språkinlärning på ett roligt & inspirerande sätt. Denna gång är det Doddo som står för vår värdegrund som kommer att besöka oss.
Förskola
Doddo som står för vår värdegrund kommer att berätta och visa oss hur man är en bra kompis. Doddo kommer också att följa med ett barn hem varje helg.

Innehåll

SYFTE

Doddo -känslor/social kompetens

I höstas startade vi upp vårt Babblare-tema & barnen visade stort intresse för detta. Vi har nu planerat att jobba vidare med detta tema under vårterminen. Doddo "hjälper oss" med värdegrundsfrågor & är expert på hur man är en bra kompis. Detta med språkinriktning som grund.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

METOD

Doddo kommer att besöka oss på våra samlingar. Han kommer att börja temat med att visa och berätta hur man är en bra kompis. Vi kommer sedan att skapa trivselregler, hur vi vill ha det på Månen för att alla ska vara trygga, glada och känna gemenskap. Att vara en bra kompis handlar också om att ta ansvar för sina egna handlingar och även om förskolans miljö. Därför kommer Doddo fråga om han får följa med ett barn hem varje helg. Barnen får då ansvara för att ta hand om Doddo så han inte kommer bort men även se till att han har det bra. När barnen kommer tillbaka till förskolan efter helgen får hon/han visa och berätta med hjälp av bilder om besöket.

Barnen får träna att:

- prata inför grupp

- återberätta

- lyssna på kompisarna

- reflektera och ställa frågor om innehållet

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar hur barnen jobbar med de olika uppdragen de får (som är kopplade till Lpfö98). Vi dokumenterar med hjälp av lärplattan, observerar det barnen säger/gör, barnens ev teckningar/skapelser. Den pedagog som inte är ansvarig för samlingen/uppgiften dokumenterar. Vi dokumenterar varje gång vi får ett uppdrag & genomför uppdraget.

UPPLÄGG

Vi planerar att arbeta med Babblarna denna termin.

På varje avdelningsplanering/möte kommer vi att reflektera över vårt arbete & därefter planera fortsättningen utifrån barnens intressen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: