Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren och vintern

Skapad 2016-01-15 12:56 i Fjällbacka Skola Tanum
Vad händer under vintern? Vilka djur finns omkring oss?
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Våra naturrutor är täckta av snö... istället ser vi spår av djur, vilka? Hur kan de klara sig i kylan? Vad är det för fåglar vi hör? Och hur blir det snö egentligen? Det här och mycket mer ska vi ta reda på när vi under januari och februari arbetar med vårt vintertema!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi skall gemensamt studera vad som händer i naturen under vintern. Du ska, genom olika experiment med snö, utveckla din förmåga att göra undersökningar och dra egna slutsatser. Du ska också få kunskaper om hur snö bildas samt hur olika djur lever och anpassar sig till vintern.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning - vad och hur

Du kommer under arbetets gång få dokumentera de olika delarna av vårt arbete i My Story. 
I slutet av arbetsområdet kommer du få berätta hur snö bildas samt redogöra för hur (ett valfritt) djur lever och anpassar sig till vintern.  Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Undervisning och arbetsformer

Vi börjar arbetsområdet med att göra en gemensam utflykt där vi letar efter spår i naturen. 

Du kommer få:

- genomföra experiment och träna på att dra egna slutsatser. 
-högläsning.
-göra en egen faktatext+bild om en valfritt djur.
-göra en faktabok i My story på IPaden.                                              -göra observationer i naturen. Besöka olika platser.
-se på filmer och använda IPaden som ett verktyg. 
-vara med och göra en gemensam utställning om djuren och vintern. 


Vi kommer avsluta vintertemat genom att ha en gemensam quiz på hela området. Vad har vi lärt oss? Hur har vi lärt oss? Vilka djur stannar kvar över vintern? Vem har gjort det spåret? Mm. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Uppgifter

 • Uppföljning och utvärdering.

Matriser

NO Sv
Djuren och vintern

Nivå 1
Behöver öva mer
Nivå 2
Kan redan
Känna till olika spår i snön.
Kunna berätta om vad som händer med olika djur under vintern?
Berätta skillnader i de olika årstiderna.
Kunna dra slutsatser i enkla experiment. T.ex. Vad händer när is smälter?
Kunna berätta vad olika djur äter under vintern.
Använda Ipaden som ett redovisningsverkyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: