Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan för Vattendroppen/Såpbubblan

Skapad 2016-01-15 13:39 i Kvarnängens förskola Partille
Förskola
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.

Innehåll

Var är vi?

Vi är inne i en ny inskolningsfas, samt i en trygghetsfas för de barn som är färdig inskolade. Vi lär känna varandra då vi är i ett nytt arbetsalag. Vi är fortfarande i en utvecklingsfas då förskolan är relativit ny öppnad. Just nu använder vi inte alla miljöer. Vi arbetar vidare med våra rutiner.

Vart ska vi?

Dessa tre mål är våra fokusområden:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Hur gör vi?

Första målet: Vi arbetar för att varje barn ska känna trygghet och tillit till sig själva. Detta gör vi genom att:

 •  Vi använder stop handen. När man känner att man inte vill kan man ta upp sin stopp hand och säga stopp.
 • Vi arbetar även med att ständigt förändra våra miljöer efter barnens behov.
 • Vi stöttar och bekräftar alla barns känslor som tex, att vara ledsen, arg, glad, upprörd, nyfiken m.m.

Andra målet: Detta är grunden för många mål för utveckling och lärarnde. Allt vi gör i skapande utvecklar leken. Detta gör vi genom att:

 • Vi erbjuder varierande material och utmaningar
 • Vi sjunger tillsammans med barnen där de får använda sig utav rörelse och sång
 • Vi vill  genom skapande träna grovmotorik i både inne och utemiljö
 • Vi vill skapa mer i vår ateljé
 • Vi vill att barnen ska få utforska sin egen lek och även tillsammans med andra

Tredje målet: Hur vi värdesätter varandra i och med våra miljöer. Detta gör vi genom att:

 • Vi vill utforma alla våra miljöer så att de är tillgängliga för banren att utforska i
 • Vi ska vara lyhörda för barnens önskemål
 • Vi jobbar med att barnen kan använda sig utav stopp handen
 • Vi vill arbeta med att vi alla visar hänsyn, respekt och tillit till varandra

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: