Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningens texter

Skapad 2016-01-15 13:46 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Notis, nyhetsartikel och insändare
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under vecka 3-6 kommer vi att jobba med tidningens olika texter. Ni kommer att få både läsa olika texter och skriva egna.

Notisen skall vara klar på torsdag v 3, nyhetstexten skall vara klar på onsdag v 4 och insändaren på torsdag v 6.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

* Hur väl du på lektionerna visar din förståelse för såväl innehåll, budskap, språk i de olika texttyper som vi läser. Du visar din förståelse genom att svara muntligt och skriftligt på frågorna. 

* Hur väl du kan ge och ta emot respons. Det visar du genom att ge konstruktiva råd till din kamrats text, samt bearbeta din egen text flera gånger innan du lämnar in den.

* Hur väl du anpassat ditt innehåll och språk i din insändare, notis och nyhetsartikel så att den skulle kunna publiceras i den lokala pressen.

 * Hur tydligt din notis besvarar de sex journalistiska frågorna (Vem? Vad? Var? När? Hur? Varför?), att du skriver den i imperfekt, att den är kortfattad men innehållsrik och att du växlar mellan att beskriva och förklara. I din nyhetsartikel visar du att du kan utveckla din text mer, men i övrigt skall också den besvara de sex journalistiska frågorna.

* Hur väl du i din insändare lyckas förklara problemet med det du reagerar på, samt att du skriver sakligt men intresseväckande. Du har en rubrik som lockar till läsning och fördjupar innehållet i din insändare genom fakta och egna åsikter i ämnet. Tänk på att variera typen av argument för att få läsarna med dig. Du behöver också ha någon form av slutsats eller uppmaning i avslutningen av din text.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vecka 3

Måndag:        Genomgång av temaområdet. Genomgångsfilm om tidningens texter. Sammanfatta i klassrummet vad som utmärker en notis genom att analysera en i helklass, s 203 i Portal.

Onsdag         Börja läsa om Notiser och nyhetsartiklar i Fixa texten 1 s 8-13 och gör uppgifterna.

Torsdag         Påbörja arbetet med den egna nyhetsartikeln. Följ instruktionen på s 14-15 under punkt 2-4, i Fixa texten 1. Inlämning av läxan. (Notisen)

LÄXA: Skriv en notis på den nyhetsartikel du får av mig. Lämna in på torsdag v 3.

Vecka 4

Måndag         Fortsätt skriva på er nyhetartikel.

Onsdag         Renskriv och lämna in vid lektionens slut.                   

Torsdag         Läs i Fixa texten 1 på sid 39-43. Sammanfatta i helklass. Svara på frågorna om insändare på sid 44: uppgift 1, muntligt. 

Vecka 5

Måndag         Fortsätt svara på frågorna om  insändare på s 44.  Den här gången jobbar ni enskilt med uppgift 2 och 3. Uppläsning av elevexempel. Läs ex. på sid 210 i Portal.

Onsdag         Börja skriv på era insändare.

Torsdag         Fortsätt skriv på era insändare.

 Vecka 6

Måndag         Respons på texterna och korrigeringar.

Onsdag         Korrigering av texter.

Torsdag         Utvärdering. Inlämning efter lektionens slut

  

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

1. Din notis

2. Din insändare.

2. Minst en respons till någon annan på insändaren.

Utvärdering

Precis som vanligt utvärderar ni efter området och jag ger er feedback på hur ni kan jobba vidare.

Utvärderingsfrågor:

 

Matriser

Sv
Matris för tidningens texter

Kunskapskrav
E
C
A
2 Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan sammanfatta din tidningsartikel i huvudsak och får med svaren på de flesta av de journalistiska frågorna i din notis.
Du kan sammanfatta din tidningsartikel på ett relativt tydligt sätt och får med svaren på alla de journalistiska frågorna i din notis.
Du kan sammanfatta din tidningsartikel i en väl avvägd notis, som både till längd, innehåll och ordval passar för en notis.
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en tidningstext.
Du följer formen för en tidningstext relativt väl.
Du följer formen för en tidningstext väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
9 Sammanställningarnas struktur
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt struktur, citat (och källhänvisningar.)
Du kan beskriva och förklara vad du har läst med hjälp av några av de begrepp som vi använt. Du får till viss del fram att du citerar och har i huvudsak följt strukturmallen för texttypen.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt med hjälp av de begrepp som vi använt. Du citerar oftast korrekt och har följt strukturmallen för texttypen relativt väl.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt och nyanserat med hjälp av olika ämnesbegrepp. Du citerar korrekt och följer strukturmallen för texttypen.
11a Ge respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan följa en responsmall och bemöta dina kamraters texter i viss utsträckning.
Din respons till dina kamrater är mer specifik och saklig.
Din respons är konstruktiv och tydlig och visar att du förstår hur detaljerna påverkar helheten.
11b Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: