Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT16 Algebra år 7

Skapad 2016-01-15 14:09 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi kommer att lägga vikten på att utveckla förmågorna Begrepp, metod och kommunikation.
Grundskola 7 Matematik
Tänk på ett tal!

Dubbla talet.

Lägg till 4.

Dela med 2.

Dra ifrån talet du tänkte på.

Vilket tal har du nu?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet är att du utvecklar kunskaper om algebra och uttryck. Det behöver du för att kunna lösa uppgifter och för att bygga vidare dina studier.

Du kommer att utveckla begreppsförmågan, metodförmågan och kommunikationsförmågan

Ur centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetssätt och undervisning

 • Genomgångar
 • Matematiska diskussioner
 • Eget arbete

Under temat algebra arbetar vi för att du ska lära dig att:
- lösa ekvationer
- skilja mellan ett uttryck och en ekvation
- tolka uttryck skrivna med variabler
- förenkla uttryck 
- lösa problem med hjälp av ekvationer


Begrepp du kommer att lära dig under området: uttryck, variabel, ekvation, obekant, likhet, värde, förenkla uttryck

 

 

Visa vad du lärt dig:

* Genom diskussioner under matematiklektionerna
* Diagnos
* Skriftligt prov

 

Tidsram:

Arbetsområdet kommer att pågå i ca.5 v. och bedömning finner du i arbetsmatrisen Algebra

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: