Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolskogen ht 2015

Skapad 2016-01-15 14:59 i Öjersjö Storegård Partille
PP-skolskogen
Grundskola F
Vårt arbetsområde i Skolskogen ht 2015

Innehåll

Mål efter avslutat område

Säkerhet, Hitta vilse, bokstäver, tallinjen, samarbete, årstiderna

 

Så här kommer vi att arbeta

Säkerhet

Du skall träna på säkerhet kring att gå i grupp både i led och i klunga. Du skall träna på säkerheten kring att laga mat i skogen vid en öppen eld samt säkerheten kring att såga.

Hitta vilse

Du skall träna på tre viktiga regler om du skulle gå vilse: Krama ett träd, hålla värmen och synas och höras. Genom lek, byggande och diskussioner har du visat att du har kunskapen om reglerna.

Bokstäver

Du skall träna på bokstäverna i ditt namn genom att hitta föremål i naturen där bokstäverna finns med.

Tallinjen

Du skall träna på att känna igen siffrorna och börjat träna på att räkna genom att leka Under tallinjen.

Årstiderna

Du skall träna på våra årstider genom att se och utforska naturen i skogen.

 Kopplingar till läroplanen

  • Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
  • Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: