Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2016-01-15 15:02 i Knutsbo förskola Ludvika
Vi kommer att arbeta med Babblarna som ett tema för att stimulera & utveckla barns lärande på ett roligt & inspirerande sätt. Denna gång kommer Diddi och ska lära oss olika skapande-tekniker.
Förskola
Vi kommer att arbeta med Babblarna som ett tema för att stimulera & utveckla barns lärande på ett roligt & inspirerande sätt. Diddi är vår skapandeexpert och kommer att ge oss olika utmaningar inom detta.

Innehåll

SYFTE

Diddi - skapande

I höstas startade vi upp vårt Babblare-tema & barnen visade stort intresse för detta. Vi har nu planerat att jobba vidare med detta tema under vårterminen. Diddi är vår skapandeexpert & kommer att ge oss utmaningar inom skapande.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

METOD

Diddi kommer att besöka oss på våra samlingar och ge oss olika skapandeuppdrag. Vi kommer att arbeta med lera, gips, papper i olika material, flörtkulor, färger med mera.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar hur barnen jobbar med de olika uppdragen de får (som är kopplade till Lpfö98). Vi dokumenterar med hjälp av lärplattan, observerar det barnen säger/gör, barnens ev teckningar/skapelser. Den pedagog som inte är ansvarig för samlingen/uppgiften dokumenterar. Vi dokumenterar varje gång vi får ett uppdrag & genomför uppdraget.

UPPLÄGG

Vi planerar att arbeta med Babblarna denna termin.

På varje avdelningsplanering/möte kommer vi att reflektera över vårt arbete & därefter planera fortsättningen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: