Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Solen- Solen 2 vt16

Skapad 2016-01-15 15:28 i Djupedals förskola Partille
Denna mall utgår ni ifrån att när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
ÖJERSJÖ STOREGÅRDS FÖRSKOLOR

Alla barn är rika på kunskap och förmågor därför skapar Öjersjö Storegårds förskolor lärmiljöer som utmanar till lek- och lustfyllt lärande. Vi är alla förtrogna med vad innebär att arbeta utefter synsättet att kunskap är något som skapas gemensamt med andra och att vi är medkonstruktörer av kunskap. Tillsammans med barnen skapar vi en inspirerande, utmanande och utvecklande miljö där vi medvetet möter det kompetenta barnets nyfikenhet med nyfikenhet.

Hos oss får barnet tillsammans med kamraterna och pedagogerna möjlighet att upptäcka och lära utefter sina förutsättningar. Vi strävar efter att varje barn utveckla tilltro till sin egen förmåga, sociala kompetens och framtidstro.

Innehåll

Analys - Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet? Hur vet vi det

Vi har ett gott socialt samspel mellan barn/barn, barn/pedagog, pedagog/pedagog, pedagog/hemmet.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Resultat - Hur blev det?

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Barnen ser vad de kan när vi ger de positiv respons i form av "du kan". Barnen vågar testa saker utan att vara rädda att göra fel.

Målformulering - Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Barnen vågar testa mer var gränserna går för sig själv, kompisar och pedagoger. För att möta barnen i detta, så ska vi som pedagoger ge barnen mer utrymme till att få testa sina gränser samt sin förmåga till att välja mellan olika aktivitetskort.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Strategi - Hur gör vi?

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Göra tydliga aktivitetskort, där barnen kan välja vad de vill göra och vara delaktiga i sin vardag. Introducera olika aktiviteter med tydlighet vad/var/hur vi gör.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: