Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, luft samt blandningar och lösningar

Skapad 2016-01-15 16:07 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 5 – 6 Naturorienterande ämnen Teknik
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Luft syns inte? Hur vet vi att luft finns? Genom att utföra olika experiment och utveckla våra resonemang kring luft och vatten, kommer vi lära oss mer om dess egenskaper. Vi undersöker vad som händer när olika ämnen blandas och prövar några metoder för hur man skiljer ämnen åt igen.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
 • NO  1-6
  Naturvetenskap i vardagen Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
 • Tk  1-6
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-6
  Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi experimenterar enskilt och gemensamt i helklass.

Vi tränar på att dokumentera våra experiment i enkla laborationsrapporter. Vi beskriver material, tränar på att skriva hypoteser, ritar och skriver våra resultat, samt skriver enkla slutsatser tillsammans i helklass.

Vi läser gemensamma texter och diskuterar det vi läser.

Vi ser på olika filmer t ex Kemi Nästa, Evas funkarprogram samt Tiggy Testar. Efteråt skriver vi gemensamma texter om vad vi lärt oss av filmerna.

Såhär visar jag att jag kan

Du visar vad du kan på lektionerna när vi experimenterar. Du deltar i utförandet av experimenten och är med och ställer hypotes.

Du visar vad du kan genom att redovisa vattnets kretslopp på en plansch. Du redovisar sedan planschen för dina kompisar i klassen.

Du visar vad du kan på lektionerna genom att aktivt delta i de arbetsuppgifter vi arbetar med.

Du dokumenterar det vi gör på lektionen i din NO-skrivbok och genom samtal visar du att du förstår det vi arbetar med.

Matriser

NO Tk
Utvärdering (hur gick det?)/bedömningsmatriss utifrån kunskapskraven

E
C
A
Vattnets olika former
Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra enkla resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former.
Vattnets betydelse
Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett delvis fungerande sätt.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett delvis fungerande sätt.
Undersökningar
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: