Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B

Skapad 2016-01-16 10:43 i Trollbacksskolan Västerås Stad
Grundskola 2 Matematik
Nu fortsätter vi vår spännande resa in i matematikens värld.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Konkretisering av mål

 •   Klockan, hela den analoga
 •   Multiplikation med 3 och 4
 •   Talen 0 -1000
 •   Tal i olika kulturer genom historien.
 •   Jämföra tal
 •   Addera och subtrahera med en, tio och hundratal
 •   Punkt, linje och stråle
 •   Sträcka och öppen polygon
 •   Vinkel
 •   Månghörningar
 •   2D och 3D figurer
 •   Volym, liter och deciliter
 •   Avrunda och överslagsräkna
 •   Uppställning med hundratal
 •   Längd, meter och km
 •   Vikt, kg
 •   Problemlösning

 

Arbetssätt

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, dator, Ipad och på arbetsblad.

Bedömning

Du kommer att få redovisa dina kunskaper löpande under lektionstid och med hjälp av ett prov i slutet av varje kapitel.

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2B

Osäker
På god väg
Säker
Klockan hel, halv, kvart över och kvar i.
Hela analoga klockan.
Multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.
Multiplikation med 3
Multiplikation med 4
Talen 0-1000 ental, tiotal och hundratal
Andra talsystem som Egyptiska, Babyloniska, Romerska & Mayafolkets
Att jämföra tal.
Tiotalsövergång vid addition i talområdet 100-1000.
Tiotalsövergång vid subtraktion i talområdet 100-1000.
Addera och subtrahera hela hundratal i talområdet 100-1000.
Rita och namnge punkt, linje och stråle
Rita och namnge en sträcka och öppen polygon.
Rita och namnge olika vinklar.
Känna igen och namnge olika månghörningar,
Förstå skillnader och samband mellan olika 2D och 3D figurer.
Mäta med l och dl och kan skriva förkortningarna.
Avrunda till hela tiotal och hundratal.
Enkel överslagsräknikng
Addition och subtraktion uppställning med tresiffriga tal.
Addition med uppställning med en eller två minnessiffor.
Subtraktion med uppställning och växling.
Känner till och kan använda begreppet meter och km.
Känner till och kan använda begreppet kilogram - kg.
Lösa enkla problemlösningsuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: