Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 5

Skapad 2016-01-16 12:03 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 5 Svenska Geografi
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om vår världsdel Europa.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska lära känna vårt Europa. Det handlar om jordskorpans plattor och hur de skapar och förändrar världen. Hur vittring och erosion fortsätter att forma landskapet. Hur har människorna anpassat sig till olika klimat och utnyttjat naturtillgångarna. Du studerar olika länder och tränar in viktiga platser och begrepp. Till sist vad kan vi göra för att det ska vara bra att bo i Europa även i framtiden. Hur kan våra naturresurser räcka till och fördelas.

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Konkreta mål

 • Du ska kunna använda de centrala ord och begrepp som behövs för att kunna skriva och samtala om geografi 
 • Du ska ha förståelse för hur jordytan formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, tex plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser det får för människor och natur så som natur- och kulturlandskap och naturresurser 
 • Du ska ha förståelse för naturtyper i Europa
 • Du ska förstå hur ett lands klimat och läge påverkar människorna och deras sätt att leva och utnyttja naturtillgångarna
 • Du ska veta vad som är utmärkande för olika regioner
 • Du ska kunna använda kartor för att förstå geografisk information, jämföra länder och annat.
 • Kunna jämföra olika länder bl. a med hjälp av tabeller och diagram
 • Du ska ha övergripande kunskap om Europas namngeografi

 

                                                   

 

Arbetssätt

Vi arbetar med kartstudier för att förstå geografisk information, ser faktafilmer, läser om länder i Europa, föreläsningar kring hur jordytan förändras av naturen själv och av människor, jämför länder och tittar på var människor bor och inte bor i Europa. Vi studerar klimat och miljö i olika delar av Europa. Vi har gruppdiskussioner och antecknar viktiga saker tillsammans. Du gör ett arbete kring ett land som du redovisar för klassen.

 

 

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Bedömningen kommer att ske under arbetets gång. Jag kommer även att bedöma ditt prov och din muntliga redovisning. Vid bedömningen kommer jag att använda mig av matrisen Europa åk 5.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: