Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsteknik

Skapad 2016-01-16 12:09 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Vi jobbar med vardagsteknik. * Hur vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. * Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. * Hur föremål i elevens vardag har förändrats över tid.
Grundskola 2 Teknik
Vi jobbar med vardagsteknik.

* Hur vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.

* Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

* Hur föremål i elevens vardag har förändrats över tid.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få
- titta på filmer som visar vardagliga tekniska lösningar och deras historia.
- delta i diskussioner om uppfinningar och deras historia och om tekniska lösningar.

 
 

Elevens ansvar och inflytande

Du ansvarar för att vara delaktig under lektionerna, ställa frågor och delta i diskussioner.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du kan ge exempel på enkla tekniska saker som du känner till.
Du kan berätta om hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: