Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att erövra - naturen

Skapad 2016-01-16 12:30 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Arbetsområde om partikelmodellen för att beskriva materia, faser och fasövergångar, materiens spridning samt periodiska systemets uppbyggnad.
Grundskola 7 – 9 Fysik Kemi
Vi ska lära oss om hur materia kan erövra naturen.

Hur ser materia ut? Hur är det uppbyggt?

Hur har naturvetenskapen valt att sortera alla olika materia som finns?

I vilka olika former finns materia och hur kan de omvandlas?

Hur sprids materia genom luft, vatten och mark?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • hur atomer är uppbyggda
 • periodiska systemet
 • materias olika aggregationstillstånd och fasövergångar
 • hur materia kan spridas i naturen, luft, vatten och mark

 

Varför? För dessa grundläggande kunskaper är viktiga att förstå för att kunna ta ställning i olika miljöfrågor.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Hur ska vi lära oss detta?

Läraren kommer att förklara vad du ska lära dig och vilka kunskapskrav du ska få chans att visa. 

Sedan kommer läraren och klassen gemensamt komma fram till hur vi ska lära oss detta samt hur du får chans att visa din kunskap. 

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur du laborerar.
 • Hur väl du kan dra slutsatser vid laborationer.
 • Hur väl du förstår atommodellen.
 • Dina kunskaper om fasers aggregationstillstånd  och fasövergångar.
 • Dina kunskaper om hur materia kan spridas i naturen, mark, luft ovh vatten.
 • Dina kunskaper om periodiska systemet.

Se mer detaljerad information i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
 • Fy  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Fy  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  E 9
  Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
 • Fy  C 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Fy  C 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
 • Fy  C 9
  Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Fy  C 9
  Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  C 9
  Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
 • Fy  A 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Fy  A 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
 • Fy  A 9
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Fy  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  A 9
  Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
 • Ke  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  E 9
  Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
 • Ke  C 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Ke  C 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke  C 9
  Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
 • Ke  A 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke  A 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

Hur du får visa vad du kan:

Läraren kommer att förklara vad du ska lära dig och vilka kunskapskrav du ska få chans att visa.
Sedan kommer läraren och klassen gemensamt komma fram till hur ni ska lära er detta samt hur du får chans att visa din kunskap.

Matriser

Fy Ke
Partikelmodellen

I matrisen kan du se vilka kunskaper du visat. Befinner du dig på nivå 1 som måste du arbetat vidare för att nå kunskapskraven, nivå 2-4 är kunskapskraven uppfyllda.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda utrustning
Hur du laborerar.
Du har inte visat att du kan laborera på detta arbetsområde.
Du kan laborera säkert och använder utrustningen på ett ganska bra sätt.
Du kan laborera säkert och använder utrustningen till det man ska.
Du kan laborera säkert och använder utrustningen till det man ska och gör det effektivt.
Resultat, modeller och teorier
Hur väl du kan dra slutsatser vid laborationer.
Du har inte dragit några slutsater vid laborationerna.
Du kan efter en laboration dra enkla slutsater med viss koppling till fysikaliska och kemiska modeller och terorier.
Du kan efter en laboration dra utvecklade slutsater med ganska bra koppling till fysikaliska och kemiska modeller och terorier.
Du kan efter en laboration dra välutvecklade slutsater med bra koppling till fysikaliska och kemiska modeller och terorier.
Dokumentera undersökningar
Hur väl ni dokumenterat er undersökning.
Din grupp har inte lämnat in någon laborationsrapport.
Din grupps laborationsrapport är enkel och innehåller en tabell och ett diagram.
Din grupps laborationsrapport är utvecklad innehåller en tabell och ett diagram.
Din grupps laborationsrapport är välutvecklad innehåller en tabell och ett diagram.
Fysikaliska och kemiska begrepp och modeller, partiklar
Hur väl du förstår atommodellen.
Du behöver öva mer på att rita atommodeller.
Du kan rita en modell av en enkel atom och markerar då ut protoner och elektroner.
Du kan rita en modell av en atom och markerar då ut protoner, neutroner, elektroner och elektronskal.
Fysikaliska och kemiska begrepp och teorier
Dina kunskaper om fasers aggregationstillstånd och fasövergångar.
Du behöver öka på dina kunskaper om fasers aggregationstillstånd och fasövergångar.
Du kan med egna ord beskriva i vilka olika aggregationstillstånd som materia kan vara och hur omvandlingarna mellan de olika tillstånden går till.
Du kan beskriva i vilka olika aggregationstillstånd som materia kan vara och hur omvandlingarna mellan de olika tillstånden går till, du använder då naturvetenskapliga begrepp.
Du kan beskriva hur atomerna beter sig i de olika aggregationstillstånd som materia kan vara och hur omvandlingarna mellan de olika tillstånden går till. I dina beskrivningar använder du naturvetenskapliga begrepp.
Fysikaliska sammanhang och kemiska processer
Dina kunskaper om hur materia kan spridas i naturen, mark, luft ovh vatten.
Du behöver öka på dina kunskaper om hur materia kan spridas i naturen, mark, luft och vatten.
Du kan ge exempel på hur ett ämnes aggregationstillstånd har betydelse för hur det sprids i natur, mark, luft och vatten. Du kan beskriva vattnets och jordens kretslopp.
Du kan förklara sambandet mellan ett ämnes aggregationstillstånd och hur det kan spridas i natur, mark, luft och vatten. Du kan beskriva vattnets och jordens kretslopp.
Du kan förklara sambandet mellan ett ämnes aggregationstillstånd och hur det kan spridas i natur, mark, luft och vatten. Du kan beskriva vattnets och jordens kretslopp. Du kan även beskriva hur man kan ändra ett ämnes tillstånd och därmed påverka hur det kan spridas.
Kemiska modeller
Dina kunskaper om periodiska systemet.
Du behöver öka på dina kunskaper om periodiska systemet.
Du kan beskriva hur det periodiska systemet är uppbyggt.
Du kan beskriva hur det periodiska systemet är uppbyggt, kan beskriva några grupper och kan placera ut var några ämnes befinner sig.
Du kan beskriva hur det periodiska systemet är uppbyggt, kan beskriva några grupper och kan placera ut var några ämnes befinner sig. Du kan även placera ut var ett ämne bör befinna sig om du får dess atomnummer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: