Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavning

Skapad 2016-01-16 13:04 i Saxdalens skola Ludvika
Detta stavningsarbete ger dig möjlighet att se hur ord är uppbyggda för att underlätta för din stavning. Vi ska arbeta med stavning utifrån att dela upp ord i delar och lära oss hur olika orddelar stavas samt några stavningsregler.
Grundskola 4 Svenska
I svenskan finns det regler som styr hur vi stavar våra ord. Nu ska du få möjlighet att lära dig stava utifrån dessa regler. Du ska bl.a. öva på att stava ljudförbindelsen ks, s-ljudet, sj-ljudet, ng-ljudet, tj- ljudet, j- ljudet, e/ä- ljudet, o/å- ljudet, dubbelteckning samt sammansatta ord. Vi jobbar i materialet Veckans ord och med övningar i hela klassen och i grupper från ett material som heter Rotfrukter.

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

I arbetet får du att möta många svenska ord.  Det ger dig möjlighet att använda begreppen i olika eller nya sammanhang samtidigt som du lär dig att förstå innebörden av olika begrepp , och att kunna relatera dem till varandra.

Du kommer därmed att ha stor möjlighet att utveckla din begreppsliga förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Ur det centrala innehållet arbetar vi med området Läsa och skriva.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Mål

I jobbet med Veckans ord, Rotfrukter, Hänga gubbe och andra skrivtillfällen kommer vi att ha som mål att du kan stava :

 • ljudförbindelsen ks, ibland som x
 • s-ljudet
 • sj-ljudet
 • ng-ljudet
 • tj-ljudet
 • j-ljudet
 • e/ä-ljudet
 • o/å-ljudet
 • dubbelteckning
 • sammansatta ord. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Arbetssätt

 • lärarledda genomgångar
 • enskilt arbete och grupparbete med olika övningar
 • övningar på datorn
 • spel och lekar

Bedömning

Vi bedömer fortlöpande din stavning i alla dina arbeten där stavning ingår som ett kunskapskrav.

 

 

Matriser

Sv
Matris för de olika stavningsmomenten i svenska språket.

Osäker
På väg
Säker
Dubbelteckning
Stavning av dubbla konsonanter -
E eller Ä
Välja rätt vokal, e eller ä.
Ljudförbindelsen KS
Stavning av ljudet ks i ljdförbindelsen t.ex: *gs- lördagsbio *ks- köksbord *cks-tändsticksask *taxi
S- ljudet
T.ex. salt, cement.
Sj- ljudet
T.ex. sked, skjorta, sjal, charm
Tj- ljudet
T.ex. tjock, kär
J- ljudet
T.ex. jakt, gissa, gjorde, hjälm, ljud
Ng-ljudet
T.ex. gång, tänka, regn.
Å- ljudet
Välja rätt vokal å eller o
Ta hjälp av "rotordet"
T.ex. snygg- snyggt och vid sammansatta ord

Sv
Matris efter kumskapskraven för stavning i svenska, åk 4-6.

Bedömning utifrån kunskapskraven

A
C
E
Skrivregler
 • Sv  E 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: