Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2016-01-16 15:25 i Rörö skola Öckerö
Få en inblick i sagans värld och väcka intresse för genren. Träna ordförråd, läsning och skrivning. Lära sig känna igen de olika karaktäristiska drag som sagan har med dess uppbyggnad och olika sagoelement. Få "möta" några olika sagoförfattare, t.ex. HC Andersen, Bröderna Grimm.
Grundskola 1 – 3 Svenska
Under några veckor skall vi arbeta med sagor och få en inblick i sagans värld. Vi skall bl.a. lyssna på olika sagor, ta reda på vilka sagoingredienser det finns och skriva egna sagor.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Innehåll

 • Uppstart 
 • Läsa och lyssna på sagor från olika sagoförfattare, tex HC Andersen, Bröderna Grimm
 • Vad kännetecknar en saga, hur kan man inleda en saga, typiska sagoingredienser, hur kan man avsluta en saga?
 • skriva egna sagor 
 • Arbeta med respons av sagorna
 • Bildarbete

Ev. Filmande av sagor

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Så här kommer vi att arbeta

Läsa sagor från olika sagoförfattare 

Diskutera sagor och sagoingredienser

Skriva egna sagor

Ge respons till en klasskamrat vad hon/han kan göra för att förbättra sin saga, samt ta emot respons och bearbeta sin egen saga.

Få prova på olika uttryckssätt: bilder,drama, film

 

 

 

Det här kommer vi att bedöma

Att du 

känner till några klassiska sagor och någon sagoförfattare

känner till några sagoingredienser och kan delta i diskussioner omkring en saga

har skrivit en egen saga, tagit emot respons och gjort eventuella förbättringar

har gett respons till en klasskamrat 

har gjort en sagobild

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: