Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min Familj

Skapad 2016-01-16 21:24 i Nydalaskolan Malmö stad
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Vad är en familj? 

Ser alla familjer likadana ut? 

Hur var det i familjer förr? 

Hur använder familjen sina pengar?

Varför kostar saker som de gör?

Blir jag påverkad av reklam?

Under vårterminen -16 kommer vi att arbeta med dessa och andra frågor då vi ska arbeta kring temat Familj.  Vi kommer att använda oss av läroböcker, faktatexter, tv-program, skönlitteratur, filmer, m.m.

Uppgifter:

 • Skapa en familjebok
 • Venndiagram- jämför familjer förr och nu
 • Skattkista: saker man "VILL HA", saker man "MÅSTE HA"
 • I grupp göra en enkel budget
 • I grupp skapa en reklamaffisch

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - Läraren vet att du kan när du:

 • Kan göra enkla jämförelser mellan hur familjer kunde se ut förr och hur de kan se ut idag
 • Visar att du kan reflektera kring könsroller, jämställdhet och relationer
 • Kan på ett enkelt sätt beskriva pengars värde, olika betalningssätt samt ge exempel på vad vissa varor kan kosta
 • Kan på ett enkelt sätt reflektera kring reklams påverkan över människor 

Avsnitt 3

Matriser

SO
Tema Familj

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Familjen förr och nu
 • SO  1-3
Du kan med stöd av läraren göra enkla jämförelser kring familjer förr och nu.
Du kan göra enkla ´jämförelser kring familjer förr och nu
Du kan göra jämförelser kring familjer förr och nu
Du kan göra utvecklade jämförelser kring familjer förr och nu
Könsroller, jämställdhet och relationer
 • SO  1-3
Du kan med stöd av läraren reflektera kring könsroller, jämställdhet samt relationer
Du kan på ett enkelt sätt reflektera kring könsroller, jämställdhet samt relationer
Du kan reflektera kring könsroller, jämställdhet samt relationer
Du kan på ett utvecklat sätt reflektera kring könsroller, jämställdhet samt relationer
Pengar
 • SO  1-3
Du kan med stöd av läraren beskriva pengars värde samt ge exempel på vad vissa varor kan kosta.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva pengars värde samt ge exempel på vad vissa varor kan kosta
Du kan beskriva pengars värde genom att göra en enkel budget och använda begreppen inkomster och utgifter
Du kan beskriva pengars värde genom att göra en budget där du använder dig av begreppen inkomster och utgifter på ett rimligt sätt
Reklam
 • SO  1-3
Du kan med hjälp av läraren reflektera kring reklams påverkan över människor
Du kan på ett enkelt sätt reflektera kring reklams påverkan över människor
Du kan reflektera kring reklams påverkan över människor
Du kan på ett utvecklat sätt reflektera kring reklams påverkan över människor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: