Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 8 fördjupningsarbete i konsthistoria våren 2016

Skapad 2016-01-16 22:12 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Grundskola 8 Bild
...

Innehåll

Syfte och innehåll

Syftet med det här arbetet är att du ska få en större kunskap om den västerländska konsthistorian.

 • I grupper om ca tre får ni en period inom konsthistorian. Ni väljer fritt utifrån ett antal förslag vilka konstnärer ni vill fördjupa er i.
 • Alla fördjupar sig i en konstnär. 
 • Alla ska arbeta med en målning i akryl -parafras(uppgift 1) utifrån den konstnär du valt.
 • Alla ska välja en valfri teknik till den andra bilden.(uppgift 2)den ska vara 2 dim.
 • I gruppen bestämmer ni hur ni ska redovisa. Det som ska finnas med i redovisningen är en sammanfattning av ismen ni arbetat med.  En presentation av konstnärerna ni arbetat med. Bilder på hur konsten såg ut under den ismen samt de bilder ni själva skapat.
 • Redovisningens syfte är att de andra i klassen ska få lära sig mera om konsthistoria genom att ta del av allas redovisningar.

Planering av arbetsområdet

.

Genomgång av arbetsområdet och uppstart

 1. Vi ser gemensamt på bildspelet och varje grupp får en ism.Inom gruppen väljer ni sedan ett antal konstnärer som ni ska arbeta med/ om.
 2. Alla väljer sedan själv vilken bild som du ska göra parafras av.
 3. skriv loggbok om arbetsprocessen.
 4. Börja arbeta med din parafras, gör först en skiss sedan tecknar du upp motivet på duk. Arbeta bakifrån och fram med färgen. Detaljer sist.-materialet ska vara akryl.
 5. Påbörja  din andra teknik. Denna teknik ska vara vara 2 dim, men i valfri teknik-blanda gärna.
 6. Läs in  dig på ismen alla i gruppen har ansvar att läsa in sig.
 7. Bestäm i gruppen vilken redovisningsform ni vill ha.
 8. Arbeta med redovisningen. 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Loggbok

 • Redovisningens innehåll.

Matriser

Bl
Matris konsthistoria årskurs 8

Bilduppgift 1 Parafras av verket i materialet akryl
E
C
A
Eleven kan framställa en parafras med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycks former så att budskapet tydligt framgår.
Eleven kan framställa en parafras med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycks former så att budskapet tydligt framgår.
Eleven kan framställa en parafras med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycks former så att budskapet tydligt framgår

Bilduppgift 2 egen tolkning av valfritt verk från ismen i valfritt material

E
C
A
Eleven kan framställa olika typer av bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycks former så att budskapet tydligt framgår.
Eleven kan framställa olika typer av bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycks former så att budskapet tydligt framgår.
Eleven kan framställa olika typer av bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycks former så att budskapet tydligt framgår

Arbetsprocess

E
C
A
Hur du planerar ditt arbete och arbetar framåt praktiskt
Du visar enkel förmåga att förstå och planera ditt bildarbete
Du visar utvecklad förmåga att använda egna och andras bilder när du planerar och gestaltar dina idéer.
Du visar en väl utvecklad förmåga att använda och kombinera egna och andras bilder när du planerar och gestaltar dina idéer på ett självständigt sätt.
Din skriftliga arbetsprocess
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll och funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll och funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll och funktion och kvalitet i bildarbetet.

Redovisningens innehåll

E
C
A
Eleven kan tolka historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter,andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt och med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter,andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter,andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt och med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: