Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media, reklam och källkritik.

Skapad 2016-01-17 12:04 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap Bild Svenska

Massmedia och reklam är en stor del av vår vardag och den bild vi får av omvärlden. Nu kommer vi att lära oss mer om massmedia och reklam och hur saker och ting hänger ihop. En viktig del när man jobbar med media och reklam är att ha ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt därför lär vi oss vad detta förhållningssätt lnnebär och hur man använder sig av det.

Innehåll

Mål att arbeta mot

Mål:
Vi utvecklar vår kunskap om vad massmedia och reklam är och hur den påverkar oss. Vi lär oss också vad ett det innebär att vara källkritisk. Vi fördjupar våra kunskaper om sociala medier och hur man uppträder på internet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetsbeskrivning

I arbetsområdet kommer vi att jobba med följande:
-Vad är media? Skillnaden på massmedier och sociala medier.
-Dagstidningen och dess olika delar. 
-Lära oss viktiga begrepp kring massmedia och reklam. 
-Veta vad "att vara källkritisk" är och kunna kritiskt granska olika typer av texter.
-Vad är reklam? Skillnaden på reklam och information.
-Är reklamen trovärdig? Vad finns det för saklig information?
-Vilka "knep" används för att påverka oss?
-Hur ska vi uppföra oss på olika sociala medier och på internet?

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på:


-Ditt arbete under lektionstid.

- Deltagande i gruppövningar och samtal

- Kunskapskoll i slutet av temaperioden

Matriser

Sv Sh Bl
Massmedia

Klarat detta mål
Massmedia
Du kan ge exempel på några olika massmedier.
Källor
Du kan ge exempel på olika källor samt vet hur man ska göra för att vara källkritisk.
Reklam
Du vet varför reklam finns och vilka knep som brukar användas i reklamen.
Könsroller
Du är medveten om att tjejer och killar framställs olika i medier, och kan ge förslag på hur man kan förändra detta.
Skriva egna texter
Du kan skriva enkla reportage och insändare, samt göra en egen löpsedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: