Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4

Skapad 2016-01-17 12:29 i Bjurhovdaskolan Västerås Stad
Grundskola 4 Svenska Historia
Vi ska lära oss om den tid i vår historia som vi kallar medeltiden. En spännande tid med riddare och tornerspel. En tid då Sverige som land växte fram men också en tid då många människor levde ett hårt liv i fattigdom och med farliga sjukdomar.

Innehåll

Syftet och övergripande mål med undervisningen

Syftet med undervisningen

Förutom att utgå från läroplanen har jag tagit fasta på elevernas önskningar om vad de vill lära sig om medeltiden:

Vi vill lära oss om:

-Hur människor levde på medeltiden, hur de bodde, vad de åt,hur de var klädda, vilka traditioner de hade och hur de levde på olika sätt(fattiga, rika)

-Digerdöden

-Riddare och deras vapen

-Riddarborgar

-Korsriddare

-Kungar och drottningar

-Människors tro och om kyrkan

-Lagar på medeltiden

-Hur kvinnorna hade det på medeltiden

-Olika länder och riken på medeltiden

 

 

Mitt syfte med undervisningen är att du ska:

-       kunna placera medeltiden på tidslinjen    

-       kunna resonera kring olika företeelser med hjälp av historiska begrepp
    

-       känna till några medeltida händelser och gestalter

-       känna till något om och kunna reflektera över hur människor levde på medeltiden
    

-       kunna ge exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar
    

-       granska olika källor kritiskt

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning

Kunskapskrav och bedömning 

 

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom att du:- deltar aktivt på lektionerna

-visar att du har kunskaper  så du har förmåga att reflektera muntligt om medeltiden 

-skriver texter då du visar på din förmåga att resonera kring händelser och personer under medeltiden

-visar på kunskaper i ett skriftligt prov

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 

Så här kommer vi att arbeta:

-       vi kommer att arbeta enskilt och i grupp

-      vi kommer att arbeta med våra egna historiaböcker och där skriva texter och göra bilder.

-       läsa olika faktatexter 

-       lyssna på ”föreläsningar”

-       delta i diskussioner

-       titta på film

-       ha historialäxa och skriva en egen text

-       redovisa muntligt

-       arbeta praktiskt genom att t ex måla bilder, göra en egen sköld och tillsammans göra ett vackert          kyrkfönster

-      vara med om riddarskola

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: