Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna med fokus på Kristendomen, Judendomen och Islam. åk 6

Skapad 2016-01-17 14:58 i Munkedalsskolan Munkedal
Att känna till vilka de stora religionerna är och hur de utövas är viktigt i en global värld där vi ska kunna leva sida vid sida, oavsett religiös övertygelse. Ju mer vi vet om människors olika religioner, desto lättare är det att förstå och respektera varandra.
Grundskola 6 Svenska Religionskunskap Svenska som andraspråk

Religion handlar om hur allt som finns har skapats, hur vi människor ska vara mot varandra, vilka regler vi ska följa och hur vi ska fira stora händelser i livet. I olika religioner finns det gudar, heliga platser, böcker och ritualer. I det här arbetsområdet ska du få fördjupa dina kunskaper om de fem världsreligionerna och då främst Kristendomen, Judendomen och Islam.

Innehåll

syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

lärandemål

Målet med det här arbetsområdet är att du ska få utveckla dina kunskaper om de fem världsreligionerna och då främst runt Kristendomen, Judendomen och Islam. Du ska också få lära mer om ett Nordiskt ursprungsfolks tro (Samerna). 

 • Historia (hur och var religionen började
 • Utbredning idag
 • Centrala tankegångar (Ex: Vad tror man på? Kärnan i religionen? Levnadsregler?)
 • Gudatro
 • Tankar om meningen med livet (födelse, drömmar, död)
 • Högtider och traditioner
 • Heliga platser/skrifter/symboler
 • Religionernas roll i samhället, hur de förändras och vikten av att ha kunskaper kring världsreligionerna i vårt globala samhälle.
 • Ord och begrepp som har med religionen att göra (Du kommer att få en lista över viktiga ord/begrepp inom de olika religionerna)

Du ska också visa din förmåga att skriva en faktatext där du sammanfattar vad du lärt och där du också gör jämförelser mellan likheter och skillnader mellan religionerna.

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att ha en snabb repetition av de fem största världsreligionerna och göra en gemensam sammanställning i en "världsreligionstabell",

 Vi kommer att se informativa filmer, grupparbete, läsa faktatexter  och ha mycket diskussioner och samtal kring religionerna.

Du kommer att få läsa faktatexter

Du kommer löpande att få skriva fakta i din arbetsbok över det du hör/lär under lektionerna där du ska skriver med egna formuleringar och använder ord/begrepp som hör till arbetsområdet 

bedömning

Du bedöms  kontinuerligt på vilket sätt du är aktiv och deltar i samtal och diskussioner under lektionerna och hur:

 • du visar medvetenhet och förståelse för olika trosuppfattningar och åsikter
 • du har/visar kunskap om respektive religion och dess centrala tankegångar
 • du använder ord/ begrepp som har med området att göra
 • du har/visar kunskaper om likheter/skillnader mellan religionerna

- du kan söka fakta och information om olika religioner

- du kan skriva egna anteckningar med egna ord/ formuleringar  och då använda begrepp/ord som har med ämnet att göra.

 Din kunskapsutveckling i den här delen kommer att dokumenteras i matrisen nedan.  

Matriser

Re Sv SvA
Ämnesmatris Religion år 4-6 läsår 2015 - 2016

på väg mot en E-nivå
E
C
A
Kunskaper i religion
Du har grundläggande kunskaper om några av världs-religionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan världsreligionerna
Du beskriver hur världs-religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världs-religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du beskriver hur världs-religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Kristendomen
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Livsfrågor
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt .
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: