Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2016-01-17 14:59 i Långåsskolan Falkenberg
Med fokus på grammatik.
Grundskola 4 – 5 Svenska
Grammatik betyder bokstävernas konst. Hur är vårt språk uppbyggt? Hur böjs ord? Hur sätts ord samman för att skapa meningar? Vi lär oss mer om några regelsystem som finns.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet grammatik ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att

- kommunicera via skrift

- formulera dig i skrift

- redovisa olika typer av texter där du tillämpar skrivregler

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna

- skapa egna texter där du använder dig av skrivregler

- skapa meningar med språkriktighet 

- identifiera fel i en främmande text

- ge respons som leder till förbättring av en text

- bearbeta din text utifrån given respons

- använda versaler i rätt sammanhang

- använda dig av skiljetecken i rätt sammanhang

- skriva läsligt för hand

 

För att kunna utveckla ovan nämda förmågor behöver du ha kunskap om

- om skrivregler 

- hur skriften skiljer sig från talspråket

- hur en text kan se olika ut beroende på syfte, mottagare och sammanhang

 

Vi kommer under arbetets gång att arbeta med följande verktyg för att bedöma vår insats i förhållande till de mål vi ska nå

Skriva, bearbeta och korrigera olika texter för att öva och ge möjlighet för själv-, kamrat- och lärarledd återkoppling

- Olika former av Exit tickets - kort utvärdering/fråga/påstående om hur säker du känner dig/har förstått olika moment i undervisningen

- Utvärdering och självvärdering i elevernas digitala lärloggar i Unikum

- Gemensamma samtal och diskussioner för att synliggöra lärande

- Kamratbedömning för att synliggöra sitt eget och sina kamraters lärande

Kopplingar till läroplan

  • Sv  A 6
    I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  • Sv  A 6
    Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  • Sv  A 6
    Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Så här vill vi arbeta: 

-Genomgångar i helklass
-Kahoot
-Teater
-Texter med skrivregler, övningar
-Se på film
-Göra egen film
-Grammatikbolaget
-Magiska dörren (fri skrivning)

Kopplingar till läroplan

  • Sv  4-6
    Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Sv  4-6
    Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  • Sv  4-6
    Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Uppgifter

  • Sammansatta ord, adjektiv, substantiv

  • Sammansatta ord, substantiv, adjektiv

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: