Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mått och mätning år4

Skapad 2016-01-17 15:03 i Vallhamra skola Partille
Ett samarbete mellan matematik och slöjd. Uppdraget behandlar mått, mätning, area och ritningar.
Grundskola 4 – 6 Matematik Slöjd
Detta är ett samarbete mellan ämnena slöjd och matematik.

Du ska få öva dig på mått, mätning, area, sågning och ritningar.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Matriser

Ma Sl
Konkreta matematikmål och slöjdmål

Centralt innehåll
Jämförelse, uppskattning och mätning av längd Mätning med användning av nutida metoder
Kan mäta hela meter
Kan mäta i meter med decimaltal exempelvis 1,8 m
Centralt innehåll
Jämförelse, uppskattning och mätning av längd Mätning med användning av nutida metoder
Kan mäta hela decimeter
Kan mäta i decimeter med decimaltal exempelvis 2,3 dm
Centralt innehåll
Jämförelse, uppskattning och mätning av längd Mätning med användning av nutida metoder
Kan mäta hela centimeter
Kan mäta i centimeter med decimaltal exempelvis 19,4 cm
Centralt innehåll
Jämförelse, uppskattning och mätning av längd Mätning med användning av nutida metoder
Kan mäta hela millimeter
Centralt innehåll
Enhetsomvandling Jämförelse, uppskattning och mätning av längd
Kan enhetsomvandla från meter till decimeter till centimeter till millimeter.
Kan enhetsomvandla från millimeter till centimeter till decimeter till meter
Centralt innehåll
Enhetsomvandling Jämförelse, uppskattning och mätning av längd
Kan enhetsomvandla från meter till kilometer till mil
Kan enhetsomvandla från mil till kilometer till meter
Centralt innehåll
Mätning med användning av nutida och äldre metoder
Kan ge exempel på olika typer av mätmetoder
Centralt innehåll
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett ändamålsenligt sätt.
Kan namnen på mätverktyg och använda dem.
Centralt innehåll
Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
Kan förstå en ritning och en arbetsbeskrivning.
Kan räkna ut hur mycket material som kommer gå åt vid slöjdandet.
Centralt innehåll
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett ändamålsenligt sätt.
Kan såga.

Ma Sl
Slöjd kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
Användande av utrustning
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Elevens bidrag i arbetsprocessen
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Ma Sl
Matematik kunskapskrav i slutet på årskurs 6

F
E
C
A
Kunskapskrav
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt
Kunskapskrav
genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Kunskapskrav
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt
Kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Kunskapskrav
och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang
och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang
och visar det genom att använda dem i nya sammanhang
Kunskapskrav
på ett i huvudsak fungerande sätt.
på ett relativt väl fungerande sätt.
på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: