Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2016-01-17 16:27 i Hedens skola Öckerö
Grundskola 3
Hur mycket är klockan? Vi tränar på att läsa av analoga och digitala klockor och göra enkla beräkningar med tid.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Övergripande mål: (läroplan kap.1-2)

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 

Kursplanemål: (Ur syftesdel - förmågor)
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Det här ska vi göra:

(Tolkat centralt innehåll)

Vi tränar på att

 • läsa av den analoga klockan
 • översätter analog till digital och vice verse
 • Lösa enkla vardagsproblem som mäter tid.
 • hur klockan kan delas i halvtimmar-, kvartar etc.
 • Hur många timmar går det på ett dygn? Hur många minuter går det på en timme? Hur många sekunder går det på en minut?

Detta ska bedömas:

Din förmåga att: (Tolka kunskapskrav)

 • svara på hur mycket klockan är
 • deltar i samtal och diskussioner för att lösa enkla problemuppgifter
 • att dela upp klockan i halvtimmar och kvartar

Så här gör vår grupp:

 • Vi sjunger klocksången
 • tränar på klockuppgifter i NOMP
 • tränar på klockuppgifter i vårt klockhäfte
 • spelar klockspel
 • samtalar och diskuterar klockan och tid
 • löser enkla vardagsproblem både muntligt och skriftligt (individuellet och i grupp)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: