Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga berättelser

Skapad 2016-01-17 16:49 i Wallbergsskolan Grundskolor
arbetsområde där vi arbetar med folksagor, folksägner, legender, hjältesagor, fabler, vandringssägner/skrönor och myter
Grundskola 7 Svenska
Vi kommer att lära oss om skriftspråkets historia och om olika muntliga berättelser som senare har skrivits ner.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Det här arbetar vi med

Vi kommer att lära oss om:

 • skriftspråkets historia
 • folksagor
 • folksägner
 • legender
 • hjältesagor
 • myter
 • fabler
 • vandringssägner/skrönor

så här arbetar vi och så här visar du dina kunskaper

 • Inledning med skriftspråkets historia och muntliga berättelser 
 • Enskilt arbete om en sorts berättelse som redovisas muntligt i mindre grupper (3 grupper med 7-8 st i varje grupp)
 • skriftligt test på de olika genrerna där ni har gjort frågorna

eget arbete med en genre

Uppgift:

 • Du ska förbereda en muntlig presentation av den genren du fick dig tilldelad
 • Du ska tänka på att dina kamrater ska lära sig något av din genomgång
 • Tänk på att få med något som hjälper dina kamrater, tex  en tankekarta som du går igenom, stödord som är bra
 • Du ska läsa upp ett exempel på en text från din genre

Var hittar du information:

 • Boken i svenska Svenska direkt år 7 s. 64-66
 • Litterära utflykter i Svenska direkt år 7, se hänvisningar på s. 64-65
 • NE som du kommer till via skolans hemsida
 • ESS Antologi 7 (hjältesagor och sägner)

 

Gruppuppgift: Ni som har samma genre ska tillsammans bestämma er för några frågor om ert område. För att det ska fungera måste ni samarbeta med vad ni tar upp på era redovisningar. 

                                 Lycka till med era lektionsplaneringar/Camilla

kunskapskriterier

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: