Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 - våren 2016

Skapad 2016-01-17 16:57 i Frösakullskolan Halmstad
Grundplanering i ämnet matematik för våren 2016 i åk 5.
Grundskola 5 Matematik
Planering för matematiken under våren 2016 i åk 5.

Vi arbetar med Mattespanarna 5B, där varje kapitel inleds med vilka viktiga begrepp som är centrala för varje kapitel. För att kunna prata matte behöver eleverna ha en god förståelse för vad de matematiska begreppen innebär.

Innehåll

Målet med undervisningen är

 •           

  • Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.

  • Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt ( i tal, skrift, bild och handling)

  • Du ska utveckla kunskaper inom följande arbetsområden:

  • De fyra räknesätten- huvudräkning och skriftliga räknemetoder, kunna arbeta inom talområdet 0-1000 000

  • Bråk, procent och algebra - jämföra olika bråkuttryck, skriva tal i bråk och procentform, utföra beräkningar med tal i bråk och procentform, teckna algebraiska uttryck och ekvationer, lösa enkla ekvationer, lösa problem och välja strategier.

 

  • Geometri - beräkna arean av en triangel, kunna namnge olika typer av trianglar, förstå begreppet vinklar, mäta och bestämma olika vinklar, lösa problem och välja strategier.

  • Decimaltal - analysera förhållandet mellan två decimaltal, räkna addition och subtraktion med två decimaltal, utföra avrundningar och uppskattningar, multiplicera med decimaltal, räkna kort division med minnessiffror, lösa problem och välja strategier.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar vid varje arbetsområde
 • Gruppuppgifter och enskilda uppgifter med problemlösning
 • Laborativa uppgifter
 • Skriftliga diagnoser och tester.
 • Diskussioner utifrån givna problem.

Matriser

Ma
Matematik åk 5

Detta bedöms

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
- förmågan att själv förstå problemet
Behöver mycket hjälp för att förstå problemet.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå problemet.
Förstår problemet på egen hand.
Metodval
- Förmågan att kunna välja räknesätt/lösningsmetod för att lösa problemet.
Behöver mycket hjälp med att välja lösningsmetod.
Behöver viss hjälp med att välja lösningsmetod.
Väljer en lämplig metod som löser problemet.
Tolka resultat
- Förmågan att se svarets rimlighet (enheter, avrundning)
Siffrorna i resultatet är fel.
Siffrorna resultaten i svaren är rimliga, men enheten saknas.
Resultaten i svaren är rimliga och med rätt enhet.
Förmågan att förklara
-Muntligt
Kan inte redovisa muntligt.
Behöver stödfrågor för att redovisa. Använder vardagsuttryck t ex. "plussar, fyrkanter"
Den muntliga redovisningen går att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: