Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse - En läsande klass

Skapad 2016-01-17 19:57 i Hallenskolan Mölndals Stad
För att bli en skicklig läsare behöver vi träna upp vår läsförståelse. Det ska vi göra genom att lära känna fem läsfixare som ger oss olika redskap för att förstå, samtala och tänka kring texter. De fem läsfixarna är: spågumman, detektiven, cowboyen, konstnären och reportern.
Grundskola 1 Svenska
För att bli en skicklig läsare behöver vi träna upp vår läsförståelse. Det ska vi göra genom att lära känna fem läsfixare som ger oss olika redskap för att förstå, samtala och tänka kring texter.

De fem läsfixarna är: spågumman, detektiven, cowboyen, konstnären och reportern.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Vi ska lära oss att:
- förutspå vad olika texter handlar om 
- reda ut vad nya (för oss) ord och uttryck betyder 
- sammanfatta det viktigaste i det vi läser 
- fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser 
- ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna?

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss att bli bra på läsförståelse genom att läsa och lyssna på många olika genrer av texter. Dessa texter skall vi tyda med hjälp av våra läsfixare. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Vad som kommer att bedömas:

Fortlöpande under arbetets gång kommer jag att fylla i matrisen nedan efter att du visar vad du kan.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta på lektionerna, diskutera och resonera kring texter kommer jag att se vad du har lätt för och vad du behöver träna mer på. 

Vi kommer att arbeta både enskilt, i par och i grupp i det här arbetsområdet.

Matriser

Sv
Lässtrategier - Läsfixarna

Läsfixarna

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Spågumman
förutspår och gissar vad som ska hända sen.
Jag förutspår sällan handlingen.
Jag förutspår handlingen ibland.
Jag förutspår ofta handlingen.
Jag förutspår alltid handlingen.
Reportern
ställer frågor eller svara på frågor om texten.
Jag ställer sällan frågor på texten och har även svårt för att svara på frågor om texten.
Jag ställer enkla typer av frågor där svaret finns i texten. Jag kan även svara på liknande frågor.
Jag ställer både enkla typer av frågor och frågor där svaret inte inte tydligt står i texten. Jag kan även svara på liknande frågor.
Jag ställer olika typer av frågor på texten, även frågor där svaret inte finns i texten, livsfrågor. Jag kan även svara på liknande frågor..
Detektiven
reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.
Jag stannar sällan upp vid nya ord eller meningar som jag inte förstår.
Jag stannar ibland upp vid nya ord eller meningar som jag inte förstår.
Jag stannar ofta upp vid nya ord éller meningar som jag inte förstår
Jag stannar alltid upp vid nya ord och meningar som jag inte förstår.
Cowboyen
fångar in och sammanfattar med sitt lasso.
Jag behöver hjälp för att sammanfatta och berätta det viktigaste i texten.
Jag försöker sammanfatta och berätta några viktiga delar av innehållet på egen hand.
Jag kan sammanfatta, genom att ta ut nyckelord och på ett enkelt sätt berätta om textens början, handling och slut på egen hand.
Jag kan ta ut nyckelord ur texten och sammanfatta texten för mig själv och berätta om innehållet på ett intressant sätt.
Konstnären
skapar inre bilder av det lästa.
Jag har svårt för att skapa inre bilder när jag läser eller hör en text.
Jag skapar ibland inre bilder om texten jag läser eller hör.
Jag skapar ofta inre bilder om det jag läser eller hör.
Jag skapar alltid inre bilder om det jag läser eller hör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: