Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ivos resa - reflekterande läsning och skrivning

Skapad 2016-01-17 20:32 i Kärlekens skola Halmstad
Arbetsområdet tränar lässtrategier för att förstå och tolka texter. Dessutom tränas förmågan att urskilja både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser tillsammans, hemma och i skolan, Ivos resa, skriven av författarinnan Kerstin G. Larsson, och eleverna skriver reflektioner kring självvalda citat och gemensamma frågeställningar.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen framgår av följande punkter i kursplanen:

Kopplingar till läroplanen Lgr 11

 • Eleven ska formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Eleven ska läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Undervisningen kommer utgå från följande innehåll i kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Konkreta mål

 • Du ska kunna läsa boken och sammanfatta handlingen
 • Du ska kunna välja citat ur texten och skriva reflektioner till dessa.
 • Du ska självständigt kunna besvara frågor på texten.
 • Du ska kunna delta i samtal kring det lästa.

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Gemensam högläsning av boken - där du följer med i texten varvas  med tyst läsning i liten läsgrupp och läsning av kapitel hemma.
 • Du funderar kring givna frågeställningar och besvarar dem i skriftligt i din bok så utförligt du kan.
 • Du tar ut citat ur texten och skriver ner reflektioner kring de citat du valt.
 • Du deltar i diskussioner/samtal kring kamraters svar på frågor och reflektioner.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är dina skriftliga reflektioner och svar på givna frågeställningar samt ditt deltagande i läsgrupps- och klassrumsdiskussioner.

Matriser

Sv SvA
Ivos resa - reflekterande läsning och skrivning

F
Betyget F innebär att kunskapskraven för betyget E ännu inte är uppfyllda.
E
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Läsförståelse
Du kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av textens innehåll.
Du kan göra utveckladesammanfattningar av textens innehåll.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Du kan kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du kan kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du kan kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Dina sammanfattningar och kommentarer visar på grundläggande läsförståelse.
Dina sammanfattningar och kommentarer visar på god läsförståelse.
Dina sammanfattningar och kommentarer visar på mycket god läsförståelse.
Resonemang
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Samtala
Du kan samtala om texten, ställa frågor och framföra egna åsikter.
Du kan samtala om texten, ställa frågor och framföra egna åsikter, som till viss del för samtalet vidare.
Du kan samtala om texten, ställa frågor och framföra egna åsikter, som till viss del breddar/fördjupar samtalet.
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Du har viss språklig variation.
Du har förhållandevis god språklig variation.
Du har god språklig variation.
I texter använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texter använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texter använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Svar på givna frågeställningar
Du svarar fåordigt.
Du svarar i hela meningar, relativt utförligt.
Du svarar utförligt och välutvecklat .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: