Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen - Basgrupp 1-5 vt16

Skapad 2016-01-17 20:40 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbeta med barns rättigheter och skyldigheter.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vår intention med arbetet kring och med barnkonventionen är att eleverna ska uppleva en ökad kunskap kring barns rättigheter och skyldigheter.

Vilka är barns rättigheter?

Vilka är barns skyldigheter?

Vi arbetar både enskilt och tillsammans med andra.

Innehåll

Övergripande mål och läroplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Konkreta mål:

Du kommer att få träna på/lära dig:

 • tolka och illustrera något ur Barnkonventionen. 
 • känna till och kunna berätta om något som står i Barnkonventionen.
 • känna till vad FN står och arbetar för.                                    
 • kunna lyssna aktivt på dina kompisars tankar och funderingar.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Undervisning

Du kommer att få lära dig genom:

 • högläsning av lärare
 • se på film
 • arbeta enskilt
 • arbeta tillsammans med andra
 • diskutera
 • arbeta med samarbetsövningar
 • arbeta med övningar kopplade till barnkonventionen

Bedömning:

Matriser

SO
Barns rättigheter och skyldigheter

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan tolka och illustrera något ur Barnkonventionen
Du känner till och kan berätta om något som står i Barnkonventionen
Du känner till vad FN står och arbetar för.
Du kan lyssna aktivt på dina kompisars tankar och funderingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: