Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska veckoplanering för år 9 vecka 2-11 VT 2016

Skapad 2016-01-17 22:14 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Nedan följer läxplaneringen i tyska Läromedel som används: Du kannst 9, text- och övningsbok
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Välkommen till undervisningen i tyska. Under lektionerna kommer du att arbeta med att utveckla ordförråd och grammatik genom att:

lyssna på tyska (cd och film), utveckla ditt tal genom att göra par- och dramaövningar samt muntliga presentationer och lära dig läsa och skriva texter om vardagsnära ämnen.

Genom att ägna språket tid både i skolan och hemma kommer du successivt att utveckla dig i språket och också lära dig mer om kulturella företeelser i länder där språket talas.

Nedan kan du läsa om ämnets syfte, centrala innehåll och kopplingar till läroplanen. Du kan också se vilka moment som är tänkta att ingå i de olika årskurserna. Längst ned finner du planeringen fram till mitten av vårterminen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

null

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Bedömning

Bedömningen görs utifrån Skolverkets kunskapskrav.

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  E 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • M2  E 9
  Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M2  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  E 9
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 • M2  C 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  C 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  C 9
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  C 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • M2  C 9
  Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • M2  C 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • M2  C 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • M2  C 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M2  C 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  C 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  C 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  C 9
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 • M2  A 9
  Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  A 9
  Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  A 9
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  A 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • M2  A 9
  Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • M2  A 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • M2  A 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • M2  A 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M2  A 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • M2  A 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • M2  A 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  A 9
  Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Exempel på moment som ingår i årskurs 6

År 6
Vi lär oss ord inom bland annat följande områden: hälsningsfraser, familj, djur, siffror,  färger, länder, nationalitetsord/språk, skolämnen, möbler, familjen och släkten, egenskaper, telefonfraser, klockan, veckans dagar, fritidsaktiviteter,
klädesplagg, kroppsdelarna,grammatik och realia.

 

Exempel på moment som ingår i årskurs 7

År 7
Repetition och fördjupning av ordområden i år 6. Nu lär vi oss också: tidsuttryck, månader, årstider, att beskriva vägen, ordningstal, ord och fraser om skidåkning, högtider, påskord, julord, fraser när du går och handlar, frukter, grönsaker, drycker, ord och fraser om badliv och friluftsliv.

Grammatik och Realia

Exempel på moment som ingår i årskurs 8

År 8
Repetition av föregående årskurser och fördjupning. Nya områden: ord om staden och landsbygden, specifikt om Berlin, höst-, vinter-, vår-, och sommarord, kända tyska författare och deras litteratur, der Ötzi, transportmede, etc.
Realia, speciellt om Schweiz

Grammatik 

Moment som ingår i undervisningen för år 9

År 9
Repetition av föregående årskurser och fördjupning. Nya områden: Musik, fraser för när du gillar/ogillar något, fraser när du handlar biljetter, kläder, mat, betäller på restaurang, bokar rum, fraser om tv-vanor, om Andra världkriget och Berlinmuren, köksord, nationalliteter och länder, dikter, högtider, om bl.a. Mozart
Realia, specifikt om Tyskland och Österrike

Grammatik
Uppsatser och kortare texter
Skriftligt och muntligt genomföra ett eget föredrag 

Undervisning/Tidsram

  

Tyska år 9 Veckoplanering för V 2 – 11  2016                      Samt vad du ska kunna till prov 2

Undervisande lärare: Christina Knutas

 

V 2     Die Reise

            Skriftligt och muntligt arbete i grupp

            Betygssamtal och betygskriterier, uttalsövningar

 

V 3     Die Reise

            Skriv vidare på er resa, inlämning av texten fre. den 22/1

            Nyheter: Maria, Hanna

 

V 4     Genitiv M.G.§ 16, 1, 2, övningar på stencil

            nyheter: Jossan, Melvin

 

V 5     Kapitel 8  Kloster, Mönche und Bier

            Text och glosor

            övn.b. s. 72-75

            Renskriv texten die Reise, öva på ditt muntliga    

            framträdande

            nyheter: Sasha, Carl

 

V 6     Kapitel 6  Macht Fernsehen dumm?

            Text och glosor, läxförhör tis den 16/2

            Polenresan

 

V 7     Passivum och skillnaden på als, wenn och wann

            Häfte med övningar

            nyheter: Nicklas, Eric

 

V 8     Kapitel 10  Eine Kaiserin wird Kult

            text och glosor

            nyheter: Albin, Linnéa

 

V 9     SPORTLOV

 

V 10   Repetition och Prov 3 fredagen den 11/3

 

V 11       Alla grupper redovisar muntligt sin resa – die Reise

 

               Alles klar? – jawohl! : )

               Tina  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: