Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2016-01-17 22:22 i Djupedalskolan Härryda
Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
Grundskola 6 – 7 Kemi Fysik
I detta arbetsområde kommer vi undersöka, skapa förståelse och kunskap om energikällor, energianvändning, isolering, energins oförstörbarhet och flöde.

Innehåll

Undervisningen

 • Ni ska genomföra laborationer och skriva laborationsrapporter. 
 • Ni ska tillverka en enkel termos.
 • Vi ska arbeta med texter om energi och besvara frågor/uppgifter. 
 • Vi ska titta på någon film.
 • Vi ska i grupp diskutera olika problemställningar och försöka komma fram till slutsatser genom de kunskaper ni tillgodosett er.

Detta vill jag att du ska kunna när vi jobbat klart med området:

 • Att värme sprider sig genom ledning, strömning och strålning. Du ska även kunna ge något konkret exempel på hur detta går till.
 • Att alla ämnen består av partiklar (atomer och molekyler).
 • Att ämnen kan finnas i fast form, flytande form och gasform och hur partiklarna beter sig i de olika formerna.
 • Orden vi använder när ämnena övergår från en form till en annan (smältning, avdunsta, förånga, kondensera, stelna, frysa).
 • Att föremål som är varmare än sin omgivning delar med sig av värmen tills föremålet och omgivningen har samma temperatur eller tvärtom.
 • Material som leder ström och värme bra. Material som används som isolator.
 • Hur isolering fungerar, både för att stänga ute kyla, men även för att hålla kvar värme i t.ex en termos.
 • Att det finns olika energikällor (fossila och förnybara) och att de påverkar miljön på olika sätt.  
 • Att elektrisk ström är ett flöde av elektriska laddningar (elektroner).
 • Hur energianvändning är kopplat till hållbar utveckling.
 • Genomföra enkla undersökningar.
 • Göra enkla dokumentationer i text och bild.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Begrepp att kunna:

 • Strömning, strålning och ledning.
 • Partikelmodellen, atom, atomkärna, protoner, elektroner, molekyl.
 • Smälta, avdunsta, förånga, kondensera, stelna, frysa.
 • Fast form, flytande form, gasform.
 • Isolering, isolator.
 • Fossila och förnybara energikällor.
 • Hållbar utveckling

Du kommer att få visa vad du lärt dig:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och läsning.
 • Vid laborationer genom att sätta upp en hypotes och sedan genomföra laborationen och komma fram till en slutsats.
 • Vid skriftliga uppgifter.
 • Genom att skriva tydliga laborationsrapporter.

Uppgifter

 • Energiuppgifter

Matriser

Fy Ke
Energi - bedömning

För att uppnå godtagbara kunskaper behöver du:
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Energiflöde
Energins oförstörbarhet och flöde. Att värme sprider sig genom ledning, strömning och strålning. Energiflöden mellan olika material som har olika temperatur. Isolering och hur man kan påverka energiflödet.
Energikällor
Olika typer av energikällor. Fossila och förnybara bränslen. Energianvändning. Påverkan på miljön och klimatet.
Materiens uppbyggnad
Partikellmodellen. Partiklars rörelser och övergång från fast form, flytande form, gasform.
Dokumentation
Dokumentation av enkla undersökningar i text och bild.
Undersökning
Planering, utförande och utvärdering av enkla undersökningar.
Samtal och diskussion
Samtal, resonemang och diskussion om frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: