Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse åk 9

Skapad 2016-01-18 08:04 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Här får du förutom lektionerna i skolan en halvdag och två heldagar där du praktiserar och visar dina kunskaper inom området friluftsliv. Har du provat på att göra upp eld med tändstål, lagat mat på en murrika eller paddlat kanot? Lärorika dagar som ger goda förutsättningar för rekreation utanför skolans vanliga ramar.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga.

Centralt innehåll

Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Undervisning/arbetssätt

Lektioner utomhus i  närmiljön där eleverna får kunskaper om personlig utrustning, allemansrätten, användning av kniv, yxa, såg samt repetition i att använda knopar och bygga vindskydd.

Friluftsdagar med orientering, konditionsträning och en vandring där eleverna tar sig till olika mål med hjälp av karta. Eleverna genomför olika praktiska moment som bl.a. göra upp eld, laga mat över öppen eld med hjälp av murrikor, ro, paddla kanot och fiska.

Bedömning


Förmågan att anpassa sin klädsel vid aktiviteter utomhus.

Förmågan att anpassa vistelsen utomhus till gällande regler och med hänsynstagande till naturen.

Förmågan att aktivt deltaga och praktiskt använda friluftsmaterial.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: