Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 4 - Algebra, år 7 vt 16

Skapad 2016-01-18 08:24 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 Matematik
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. I detta kapitel får du lära dig att använd algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem.

Innehåll

Syfte och mål

Syfte i grundkursen: 

 • lösa ekvationer
 • skilja mellan ett uttryck och en ekvation
 • tolka uttryck skrivna med variabler
 • förenkla uttryck
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation

Begrepp/Matteord

likhet, ekvation, uttryck, variabel, förenkla uttryck, värde, obekant

Planering

v 2 Genomgång samt eget arbete

v. 4 Diagnos som eleven utvärderar och gör en plan för vad det fortsatta arbete ska inrikta sig på. Arbete med röd eller blått steg.

v. 5 Repetition och förberedelser inför prov

v. 6 Prov del I och del II

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: