Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget, Förintelsen och Gulag år 9, vecka 4-7

Skapad 2016-01-18 09:35 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering för ämnesområde om Andra världskriget för elever i årskurs 9
Grundskola 9 Historia
Vi har läst om första världskriget och mellankrigstiden med Hitlers väg till makten. Nu ska vi fokusera på andra världskriget, Förintelsen och även det som skedde i Sovjetunionen, Gulag.

Innehåll

Material

Vi kommer att arbeta med genomgångar och texter på internet. Du kommer ta till dig information från många olika källor och kommer själv väljs vilka examinationsuppgifter du vill göra för kursen, utgå från din unikum.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta på följande sätt:

 • Enskilda skriftliga uppgifte

Du kommer att få göra följande:

 • Läsa texter och böcker
 • Se dokumentärer
 • Få genomgångar 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i följande kunskapskrav i ämnet historia:

 • Tidsperioder
 • Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Använda källmaterial
 • Historians användning
 • Historiska begrepp 

 

Uppgifter

 • Historiska källor - Uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: