Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och teknik

Skapad 2016-01-18 09:57 i Kideus förskola Fristående förskolor
Barnen visar intresse för snö och vintern. Därför kommer vi att arbeta med vatten i olika former - vatten, snö och is. Vi kommer även att jobba med teknik i arbetet med vatten, genom experiment och konstruktion.
Förskola
De leker med vattnet när de tvättar händerna. Vill göra snögubbar, men är det kramsnö? Fascinerade över frost på löven.

Innehåll

SYFTE

Vi vill väcka barnens intresse och upptäcka mer om vatten i dess olika former. Vi vill även väcka barnens intresse för teknik, och det gör vi genom konstruktion i olika former samt experiment.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

METOD

Vi kommer att experimentera med vatten - frysa is, blåsa såpbubblor tex.

Vi kommer även besöka teknikens hus för att utforska mer om vatten och teknik.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar barnens lärande vid varje tillfälle, med hjälp av Ipaden, foton och anteckningar. Vi kommer att publicera detta på barnens lärlogg. Pedagogerna i gruppen ansvarar för detta.

UPPLÄGG

Vi sammanställer och reflekterar över processen och hur arbetet har gått vecka 7. Vi kommer då att bestämma om vi ska fortsätta arbetet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: