Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska Revolutionen

Skapad 2016-01-18 10:37 i Da Vinciskolan Ale
Instruktioner till grupparbete om franska revolutionen.
Grundskola 8 Historia
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med Franska Revolutionen. Arbetsområdet pågår ungefär under veckorna 3-6.

Ni ville arbeta med detta området i grupper och redovisa era kunskaper genom en muntlig presentation utifrån en Powerpoint.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer att arbeta med Franska Revolutionen. Vi kommer att ha några gemensamma genomgångar och titta på och diskutera filmen Marie Antoinette tillsammans. Sedan kommer ni att i grupper ta reda på fakta om orsakerna till revolutionen i Frankrike, revolutionens händelseförlopp och dess konsekvenser.  Redovisningen av dina kunskaper sker genom en muntlig presentation i grupp samt ett test på begrepp kopplade till arbetsområdet.

1. Läs sidorna 206-219 i Levande historia 8.

2.  I er Powerpointpresentation ska ni förklara orsaker, händelseförlopp och konsekvenser.


3. Vi kommer tillsammans att arbeta med begrepp som är kopplade till arbetsområdet. Du kommer att få ett test där du visar att du förstår och kan tillämpa begreppen.

 

Jag ser framemot era muntliga presentationer.
Lycka till!! Camilla Plänitz

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Franska revolutionen
- Orsaker
- Händelseförlopp
- Konsekvenser

Revolution

Överhet

Avsätta

Avrätta

Uppror

Nationaldag

Privilegier

Adel

Avgift

Skatt

Upplysningstiden

Framstående

Verksam

Vetenskaplig

Barbarisk

Enväldig

Yttrandefrihet

Parlament

Författning

Självständig

Hov

Ämbetsman

Riksdag

Borgare

Ledamöter

Nationalförsamling

Missväxt

Upplopp

Revolutionär

 

 

Matriser

Hi
Kunskapskrav

E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
C
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
A
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Ny aspekt
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: