Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kapitel 4

Skapad 2016-01-18 11:05 i V Bodarna skola Alingsås
Matematikboken Beta kapitel 4.
Grundskola 5 Matematik
Det här kapitlet handlar om tal i decimalform.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål från det centrala innehållet i läroplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Konkretisering av mål

Du ska kunna avrunda tal i olika sammanhang.

Du ska kunna metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten. 

Du ska kunna metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform.

Du ska kunna välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer.

Du ska känna till de olika begreppen avrundning, överslagsräkning, närmevärde, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot. 

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning. Dels genom att fråga en kompis först innan läraren, men även genom "pratmatten".

Vi kommer att arbeta med praktisk matematik. Både i form av spel men även med samverkan med NO.

Vi kommer ha en diagnos mot slutet av kapitlet, efter det "pratmatte" och slutligen kommer vi göra "Supertestet" som avslut.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp (pratmatten bland annat) och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag  tittar i ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.


Du kommer få göra en diagnos mot slutet av kapitlet, efter det "pratmatte" och slutligen kommer du få göra "Supertestet" som avslut.

.

Tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med kapitel 4 under ca. 6 veckor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: