Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext

Skapad 2016-01-18 11:31 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Vi ska arbeta med tema vatten där du kommer att få skriva faktatexter kring det vi arbetar med i temat.
Grundskola 3 Svenska
...

Innehåll

1. Inledning:

Du ska få träna dig i att skriva en faktatext. Att man använder rubrik och att få med viktiga fakta som hör till området. Att man skriver sin text med egna ord och att illustrera sin text. 

3. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

kunskapsmål

Att kunna organisera och skriva en faktatext så att innehållet är förståligt. 

Du ska ha struktur och innehåll klart för dig.

Du ska kunna skriva en faktatext där du äger kunskapen och formuleringarna. 

Du ska kunna vara källkritiskt till faktatexter 

 

5. Bedömning:

Din förmåga att formulera dig i skrift och att anpassa språket efter syftet och mottagaren. 

6. Undervisning:

Vi läser faktatexter och tittar på hur de är uppbyggda. Vi läser faktatexter, lyssnar på texter och ser på film och samlar viktig information i "tankekartor" genom att skriva nyckelord. 

Vi arbetar utifrån kooperativt lärande för att lära sig och befästa begrepp och hur de hänger ihop så att vi kan använda begreppen när vi formulerar oss i text. Vi gör gemensamma faktatexter. Vi skriver faktatexter på dator och illustrerar texten med en bild.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: