Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simning åk 5

Skapad 2016-01-18 11:45 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 5 Idrott och hälsa

Du kommer att få öva vattenvana, lek, simning och lättare livräddning i vatten. Du kommer även lära dig de förhållningssätt som gäller vid bad för din och andra personers säkerhet samt öva hjärt- och lungräddning.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

- Öva vattenvana, genom att leka, simma och livräddning i vatten.

- Testa på lättare livräddning, genom att kasta livboj i vatten, prova på att bogsera en klasskamrat och kännedom om vad den förlängda armen är

- Kännedom om de förhållningssätt som gäller vid bad för din och andra personers säkerhet samt

- Öva hjärt- och lungräddning.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

- Praktisk undervisning i simning och livräddning kommet att ske i simhall minst en gång/termin.

- Praktiskt öva hjärt och lungräddning
- Viktiga begrepp: förlängda armen, livboj, 112

Matriser

Idh
Simning åk 5

Simning
Behöver öva simning i magläge.
Behöver öva simning i ryggläge.
Du kan simma 200 meter, varav 50 på rygg.
Hantera nödsituationer
Kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap och kan grunderna i HLR.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap och kan grunderna i HLR.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap och kan grunderna i HLR.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: