Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt musikskapande årskurs 7

Skapad 2016-01-18 13:07 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Ni skapar egna musikstycken med hjälp av iPads och appen Garageband!
Grundskola 7 Musik
Eleverna skapar egna musikstycken med hjälp av iPads och appen Garageband!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Centralt innehåll

 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
Konkretiserade mål

Ni får lära er att använda ett digitalt musikprogram. Ni får praktiskt omsätta och öva ackordlära, gehör, takt, låtarrangemang och tempo och olika viktiga instrument som behövs för att göra en låt. Ni tränar på att vara kreativa på nya sätt. Ni får en inblick i hur modern musik skapas och produceras och stor frihet att skapa musik.


När ni redigerar låten:

 • tränar ni på att samarbeta (med andra gruppmedlemmar eller elever i andra grupper) genom att ge omdömen och förslag till förbättring.
 • får ni slutligen chans att öva er förmåga att resonera om musik (musikresonemang).

När ni resonerar om era låtar ska ni prata om följande punkter:

 • era olika instrument och hur de passar ihop.
 • hur ni utvecklat låten i en viss stil (genre).
 • er komposition; hur låtens olika delar hänger ihop och låten i sin helhet. 
 • hur ert samarbete i gruppen fungerat.

 

Undervisning

Ni skapar egna musikstycken med hjälp av iPads och appen Garageband med handledning av musikläraren. Musiken skapas med programmets digitala verktyg och analog sång/rap eller annan röstanvändning kan sjungas in och manipuleras.

Vecka 4 ska ni spela upp era låtar för varandra. Vid presentationen ska ni:

Spela upp er låt från er iPad och:

 • Berätta om hur du gjorde, berätta om varje instrument.
 • Hur skulle ni beskriva din låt, vilken stil är det? Varför har du valt den stilen? Hur kan man höra att det är en särskild stil?
 • Hur har du arbetat med kompositionen? Tycker du att låten hänger ihop?
 • Berätta om ert samarbete. Vad var svårt/lätt?Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och vid en muntlig presentation av den färdiga låten. Jag bedömer två olika saker:

 

 • Omdömen och förslag: Jag bedömer hur ni i grupp eller enskilt har arbetat med att utveckla låten. Har ni hjälpt varandra/frågat andra grupper/lärare? Hur har du kunnat ge förslag så att låten utvecklas?

 

 • Musikresonemang. Jag bedömer hur du under er presentation förklarar hur du har skapat låten. Jag bedömer även hur du ger omdömen om andras låtar, vid en diskussion efter varje presentation.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 9
  Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Mu  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Matriser

Mu
Låtar i GarageBand

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge omdömen & förslag
Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Musikresonemang
Du kan till viss del förklara varför du har gjort som du gjort.
Du kan mer uttryckligen förklara varför låten låter som den gör.
Du kan föra ett väl utbyggt resonemang om valen du gjort vid låtskapandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: