Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik. Vi konstruerar och bygger. Åk 8

Skapad 2016-01-18 13:35 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kunskaper och metoder för att skapa konstruktioner genom tiderna.
Grundskola 8 Teknik
Vilka material använder vi då vi bygger hus? Varför behöver vi olika ritningar när vi bygger hus och vad används de till? I detta område kommer vi att jobba med dessa frågor samt läsa om hur vi byggde förr och jämföra med hur vi bygger idag.

Innehåll

Centralt innehåll

.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Konkretiserade mål

När vi har jobbat med detta område kommer du:

 • förstå hur man byggde hus förr och idag
 • förstå att det är många olika faktorer som spelar in när man bygger ett hus
 • ha kunskaper om olika material som behövs då vi bygger hus
 • olika ritningars funktion och syfte vid husbyggnation

Undervisningen

Lektionerna kommer att blandas med lärarledda genomgångar, arbete med uppgifter och eget arbete med ritningar. 

Området kommer att avslutas med ett skriftligt test där du redogör för olika begrepp och resonemang som rör material och konstruktioner av olika slag, som hus, broar och dammar.

Bedömning

 

Bedömning enligt matrisen nedan.

Matriser

Tk
Mall för pedagogisk planering på Liljeborgsskolan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp & tekniska lösningar
Du undersöker olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriver enkelt hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriver hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du undersöker olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriver hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Resonemang om material & deras användning
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dokumentera
Du har gjort enkla dokumentationer av arbetet med ritningar där syftet och meningen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du har gjort utvecklade dokumentationer av arbetet med ritningar där syftet och meningen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du har gjort välutvecklade dokumentationer av arbetet med ritningar där syftet och meningen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: