Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2016-01-18 14:04 i Toftaskolan Falun
En planering för arbetsområdet vintern.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig mer om en av våra fyra årstider, nämligen vintern. Hur ser man att det är vinter? Vad händer med växter och djur? Tillsammans tar vi reda på vad du vill och behöver lära dig.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Veta vilka månader som hör till vinter.

Veta vilket spår som hör till vilket djur.

Känna igen räv, hare, älg, råddjur och björn.

Känna igen blåmes, talgoxe och domherre.

Känna till traditioner och högtider som vi firar under dessa månader.

Kunna göra undersökningar och dra slutsatser.

Känna till några nya begrepp, som t.ex. årstid, månad, vinter, undersökning och slutsats...

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur ska vi lära oss detta?

Utforska naturen vid skolan och dokumentera det vi hittar.

Undersöka fågelarter och djurarter.

Diskutera och undersöka väder och temperatur.

Diskutera i klassrummet.

Titta på film.

Göra bilduppgifter som anknyter till vinter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Vad som kommer att bedömas:

Se matris!

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Hur du får visa vad du kan:

Gemensamma samtal och diskussioner

Vid olika tidpunkter under arbetsområdet får du berätta för pedagogen vad du har lärt dig om vintern.

 

Matriser

NO Sv
Vintern

Vinter

BRA
VÄLDIGT BRA
SUPERBRA
Årstider och månader
Du kan våra fyra årstider.
Du kan våra fyra årstider och vet vilka månader som hör till vintern.
Du kan våra fyra årstider och vet vilka månader som hör till vintern och några fler.
Naturens förändringar
Du vet vilka förändringar som sker i naturen när det blir vinter.
Du vet vilka förändringar som sker i naturen när det blir vinter. Du vet vad som händer med vissa djur.
Du vet vilka förändringar som sker i naturen när det blir vinter. Du vet vad som händer med vissa djur. Du kan nämna något om vad människor gör på vintern.
Djur
Du känner igen räv, hare, älg, rådjur och björn.
Du känner igen räv, hare, älg, rådjur och björn. Du känner till deras spår i snön.
Du känner igen räv, hare, älg, rådjur och björn. Du känner till deras spår i snön. Du kan säga något om hur de lever på vintern.
Fåglar
Du känner till att några fåglar flyttar på vinter och att några stannar kvar.
Du känner till att några fåglar flyttar på vinter och att några stannar kvar.Du känner igen talgoxe, blåmes och domherre.
Du känner till att några fåglar flyttar på vinter och att några stannar kvar.Du känner igen talgoxe, blåmes och domherre och några fler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: